Stockholms universitet
Scheman
Javascript måste vara aktiverat i din webbläsare för att kunna logga in.

Sök schema

 

Allmän information scheman

På denna sida ser du scheman utifrån de kurstillfällen du är registrerad på. Kursscheman ska finnas tillgängliga senast en månad före resp. kursstart.

www.su.se/institutioner

Observera att schemaändringar kan förekomma. Du bör därför med fördel prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare.

Under Avancerad sök kan du söka ut schemat för t.ex. personer, kurser eller lokaler.

Tänk på att alla kolumner inte alltid är ifyllda med information, det är beroende på vad och hur schemaläggaren bokat.

Om ditt schema verkar inkomplett, eller saknas helt, vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution