Stockholms universitet

Scheman

Tillgänglighetsredogörelse för Scheman

Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Webbplatserna är delvis förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att vi just nu inte lyckas uppfylla alla krav på tillgänglighet till digital offentlig service. Vi försöker lösa problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Rapportera brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsernas tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, du kontakta oss på webbtillganglighet@su.se så att vi får veta att problemet finns.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning).

Senaste bedömningen gjordes sommaren 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast hösten 2022.

Tillbaka till första sidan