Bokningar kommande 24 timmar

Ingen kurs angiven
Matematik
Sal 14 ti 08:00 - 19:00

Ingen kurs angiven
Matematik
Sal 36 ti 08:00 - 18:00

Ingen kurs angiven
Matematik
Sal 37 ti 08:00 - 18:00

Ingen kurs angiven
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
BUV 347 ti 08:00 - 17:00

Ingen kurs angiven
Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning
BUV 404 ti 08:00 - 14:00

Ingen kurs angiven
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Gabriella Wingård
BUV 240 ti 08:00 - 17:00

Ingen kurs angiven
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
BUV 220 ti 08:00 - 17:00

Ingen kurs angiven
Sektionen för relationer och evenemang
Hörsal 4 ti 08:00 - 17:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för naturgeografi
DeGeersalen ti 08:00 - 17:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för material- och miljökemi
Baltzar Stevensson
C513, Flexiroom ti 08:00 - 17:00

Ingen kurs angiven
MND
E248 ti 08:00 - 09:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för organisk kemi
Magnélisal ti 08:00 - 20:15

Ingen kurs angiven
Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap BUVA
BUV 333 ti 08:30 - 11:30

Ingen kurs angiven
MND
P243 ti 08:30 - 15:30

Ingen kurs angiven
Psykologiska institutionen
U32 ti 09:00 - 22:00

Ingen kurs angiven
Specialpedagogiska institutionen
Mimmi Waermö
327 ti 09:00 - 12:00

Ingen kurs angiven
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
BUV 107 ti 09:00 - 17:00

Ingen kurs angiven
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
BUV 106 ti 09:00 - 17:00

Ingen kurs angiven
Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning
BUV 352 ti 09:00 - 12:00

Ingen kurs angiven
Centrum för barnkulturforskning CBK
BUV 435 ti 09:00 - 14:00

Grundkurs i svenskt teckenspråk i teori och praktik för anställda i specialskolan - uppdragsutbil
LIT901 Institutionen för lingvistik Föreläsning
Åsa Gustafsson SPSM, helgrupp
C397, Österbergsalen ti 09:00 - 12:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Erika Carlén
D331 ti 09:00 - 12:00

Ingen kurs angiven
Sektionen för relationer och evenemang
E347 (datorsal) ti 09:00 - 13:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för pedagogik och didaktik
2411 ti 09:00 - 17:00

Ingen kurs angiven
Decemberfonden (8 pl.) ti 09:00 - 12:00

Ingen kurs angiven
Språkstudion
E299, Språkstudion, Studio 1 ti 09:00 - 12:45

Ingen kurs angiven
Institutionen för organisk kemi
A603 ti 09:00 - 10:00

Ingen kurs angiven
Grupprum A ti 09:00 - 12:00

Ingen kurs angiven
Grupprum 10 ti 09:00 - 12:00

Ingen kurs angiven
Grupprum 18 ti 09:00 - 12:00

Matematik för grundlärare årskurs 4-6 III: Algebra, sannolikhet, statistik, samband och förändr
UM4044 MND Omtentamen
Inger Ridderlind Alla
E248 ti 09:00 - 13:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för biologisk grundutbildning
E306 ti 09:00 - 17:00

Faunistik
BL2022 Institutionen för biologisk grundutbildning Föreläsning
Cecilia Kullberg
D508 ti 09:00 - 12:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Thérése Halvarson Britton
P302 ti 09:00 - 16:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut
Aleksandra Dondalska
Lab 15 ti 09:00 - 11:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för naturgeografi
Carmen Prieto Hierro
Ymer-rummet ti 09:15 - 12:15

Ingen kurs angiven
Meteorologiska institutionen (MISU)
Caroline Leck
C502A Kuling ti 09:15 - 11:30

Teckenspråk och tolkning II
TTA235 Tolk- och översättarinstitutet Omexamination
Jenny Lindström Teckenspråk och tolkning II - helgrupp
D235 ti 09:30 - 10:00

Ingen kurs angiven
Karin Kock-Lindberg (4 pl.) ti 09:30 - 11:30

SVA I: Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling
CTS103 Centrum för tvåspråkighetsforskning Seminarium
Goran Maljan
D480 ti 09:30 - 15:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Judith Chrystal
D560 ti 09:30 - 12:00

Ingen kurs angiven
Resursrum 256 ti 09:45 - 17:45

Ingen kurs angiven
Svenska Nordiska språk
E289, Språkstudion, Studio 2 ti 09:45 - 10:00

Ingen kurs angiven
Företagsekonomiska institutionen
Styrelserum ti 10:00 - 12:00

Arbetsmarknadskunskap med management I
AT1040 AKPA Omtentamen
Alla
A5137 ti 10:00 - 15:00

Östersjön: krig och samhälle under medeltid och tidigmodern tid
HI8073 Historiska institutionen Seminarium
Magnus Linnarsson
D279 ti 10:00 - 12:00

Ingen kurs angiven
Tolk- och översättarinstitutet
D389 ti 10:00 - 12:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Mårten Michanek
D235 ti 10:00 - 12:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för geologiska vetenskaper
U28 ti 10:00 - 15:00

Ingen kurs angiven
Konstvetenskap
Biblioteket ti 10:00 - 13:00

Ingen kurs angiven
Socialantropologiska institutionen
Alireza Behtoui
B658 ti 10:00 - 11:30

Ingen kurs angiven
Svenska Nordiska språk
D600 ti 10:00 - 11:30

Svenska som främmande språk - Förberedande kurs
NS0222 Svenska Nordiska språk Omtentamen
Alla grupper
E289, Språkstudion, Studio 2 ti 10:00 - 11:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för organisk kemi
Berit Olofsson
A603 ti 10:00 - 12:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för material- och miljökemi
Thomas Thersleff
C545 ti 10:00 - 11:00

Ingen kurs angiven
Grupprum 08 ti 10:00 - 13:00

Ingen kurs angiven
Grupprum 40 ti 10:00 - 13:00

Ingen kurs angiven
MND
Sara Engström
P472 ti 10:00 - 11:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för språkdidaktik
Pernilla Rosell Steuer
E904 ti 10:00 - 12:00

Ingen kurs angiven
Baltiska, finska och tyska
K-rummet E439 ti 10:30 - 12:00

Ingen kurs angiven
Specialpedagogiska institutionen
Eva Lundin
B264 ti 11:00 - 13:00

Svenska som främmande språk - Förberedande kurs
NS0222 Svenska Nordiska språk Muntlig examination
Alla grupper
D373 ti 11:00 - 16:00

Ingen kurs angiven
Tolk- och översättarinstitutet
D365 ti 11:00 - 15:00

Ingen kurs angiven
Svenska Nordiska språk
E289, Språkstudion, Studio 2 ti 11:00 - 11:15

Ingen kurs angiven
Statsvetenskapliga institutionen
F535 ti 11:00 - 14:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för biokemi och biofysik
KÖL-K438 ti 11:00 - 13:00

Ingen kurs angiven
Meteorologiska institutionen (MISU)
C609 Rossbysalen ti 11:15 - 12:15

Ingen kurs angiven
Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Anna-Lena Löfberg
439a ti 11:30 - 12:15

Konferenstolkning III
TTA616 Tolk- och översättarinstitutet Omexamination
D397 ti 12:00 - 17:00

Ingen kurs angiven
Decemberfonden (8 pl.) ti 12:00 - 15:00

Ingen kurs angiven
Grupprum 13 ti 12:00 - 15:00

Ingen kurs angiven
Karin Kock-Lindberg (4 pl.) ti 12:30 - 13:30

Ingen kurs angiven
Språkstudion
E299, Språkstudion, Studio 1 ti 12:45 - 13:00

Ingen kurs angiven
Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning
BUV 352 ti 13:00 - 16:00

Ingen kurs angiven
Ekonomisk historia och Internationella relationer
A900 ti 13:00 - 15:30

Grundkurs i svenskt teckenspråk i teori och praktik för anställda i specialskolan - uppdragsutbil
LIT901 Institutionen för lingvistik Övning
Joel Bäckström SPSM, grupp 1
C397, Österbergsalen ti 13:00 - 16:00

Östersjön: krig och samhälle under medeltid och tidigmodern tid
HI8073 Historiska institutionen Seminarium
Magnus Linnarsson
D279 ti 13:00 - 15:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Gunilla M Almström Persson
D331 ti 13:00 - 15:00

Ingen kurs angiven
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Hörsal 12 ti 13:00 - 17:00

Ingen kurs angiven
Tolk- och översättarinstitutet
E289, Språkstudion, Studio 2 ti 13:00 - 16:00

Ingen kurs angiven
Språkstudion
E299, Språkstudion, Studio 1 ti 13:00 - 13:30

Ingen kurs angiven
Meteorologiska institutionen (MISU)
Linda Megner
C502A Kuling ti 13:00 - 16:00

Ingen kurs angiven
Grupprum 10 ti 13:00 - 16:00

Ingen kurs angiven
Grupprum 18 ti 13:00 - 16:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för biologisk grundutbildning
D502 ti 13:00 - 17:00

Ingen kurs angiven
MND
E248 ti 13:00 - 14:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Kristian Pettersson
P372 ti 13:00 - 16:00

Faunistik
BL2022 Institutionen för biologisk grundutbildning Exkursion
Cecilia Kullberg
D306 ti 13:00 - 16:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
P325 ti 13:00 - 14:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för biokemi och biofysik
Liselotte Antonsson
K321- Lilla Konferensrummet ti 13:00 - 14:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för språkdidaktik
Diana von Börtzell-Szuch
E904 ti 13:00 - 17:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för språkdidaktik
Anna Bergström
E921 ti 13:00 - 14:30

Ingen kurs angiven
Matematik
Sal 33 ti 13:30 - 14:30

Ingen kurs angiven
Matematik
Sal 34 ti 13:30 - 14:30

Ingen kurs angiven
Matematik
Sal 35 ti 13:30 - 14:30

Ingen kurs angiven
Romanska och klassiska institutionen
B554 ti 13:30 - 15:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för språkdidaktik
Anna Chryssafis
E237 ti 13:30 - 17:00

Ingen kurs angiven
Språkstudion
E299, Språkstudion, Studio 1 ti 13:30 - 17:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för organisk kemi
Fahmi Himo
A507 ti 14:00 - 15:30

Ingen kurs angiven
Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut
Victor Karlström
Lab 18 ti 14:00 - 16:00

Ingen kurs angiven
Specialpedagogiska institutionen
Rasmus Andersson
B264 ti 15:00 - 16:30

Ingen kurs angiven
Språkstudion
E231, Språkparken ti 15:00 - 16:00

Ingen kurs angiven
Decemberfonden (8 pl.) ti 15:00 - 18:00

Ingen kurs angiven
Centrum för tvåspråkighetsforskning
José Alemán Bañón
D480 ti 15:00 - 17:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Helena Bani Shoraka
D600 ti 15:00 - 18:00

Ingen kurs angiven
Matematik
Sal 15 ti 16:00 - 22:00

Ingen kurs angiven
Språkstudion
E231, Språkparken ti 16:00 - 21:00

Ingen kurs angiven
Grupprum 03 ti 16:00 - 19:00

Ingen kurs angiven
Engelska institutionen
E890 ti 16:30 - 18:00

Svenska som främmande språk - Förberedande kurs
NS0222 Svenska Nordiska språk Omtentamen
Anna Hallström Alla grupper
Brunnsvikssalen (skrivsal) ti 17:00 - 20:00

Ingen kurs angiven
Tentamen-och undervisningsservice
D271 ti 18:00 - 20:00

Ingen kurs angiven
Tentamen-och undervisningsservice
Aula, Sveaplan ti 18:00 - 21:00