Stockholms universitet
Scheman

Bokningar kommande 24 timmar

Kursnamn
Tid
Lokal
Lärare
Grupp

Ingen kurs angiven -

må 08:00 - 09:00
Terapirum 12-108
Terapirum 12-108 må 08:00 - 09:00

Programmeringsparadigm - DA4003
Föreläsning
Datalogi och beräkningsteknik
må 08:00 - 09:45
Sal 32
Anders Mörtberg
Sal 32 må 08:00 - 09:45

Statistisk informationsteori - MT7037
Föreläsning
Matematisk statistik och försäkringsmatematik
må 08:00 - 10:45
Sal 22
Joanna Tyrcha
Sal 22 må 08:00 - 10:45

Ingen kurs angiven -

Institutionen för lingvistik
må 08:00 - 17:00
C389, Gunnel Källgren-salen
C389, Gunnel Källgren-salen må 08:00 - 17:00

Ingen kurs angiven -

Institutionen för pedagogik och didaktik
må 08:00 - 17:00
1511
1511 må 08:00 - 17:00

Ingen kurs angiven -

Slaviska
må 08:00 - 20:00
K-rummet E439
K-rummet E439 må 08:00 - 20:00

Ingen kurs angiven -

Slaviska
må 08:00 - 15:00
Biblioteket E479
Biblioteket E479 må 08:00 - 15:00

Skatterätt - JU205L
Gruppövning
Juridiska institutionen
må 08:00 - 12:00
via Athena
Caroline Nordklint
Grupp 1
via Athena må 08:00 - 12:00

Spanska - förberedande kurs - ES030A
Undervisning
Spanska
må 08:00 - 10:00
via Athena
Anthony John Lappin
ES030A Gr B
via Athena må 08:00 - 10:00

Statistisk teori med tillämpningar - ST211G
Dataövningar
Statistiska institutionen
må 08:00 - 10:00
Webbaserad undervisning
Grupp A
Webbaserad undervisning må 08:00 - 10:00

Svenska som andraspråk II inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbild - USS22C
Seminarium
Språkdidaktik
må 08:00 - 17:00
Webbaserad undervisning
Webbaserad undervisning må 08:00 - 17:00

Psykologiska aspekter på urval och rekrytering i organisationer - PSMT32
Föreläsning
Psykologiska institutionen
må 08:00 - 10:00
via Zoom
Anders Sjöberg
via Zoom må 08:00 - 10:00

Svenska för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I - US113G
Seminarium
Språkdidaktik
må 08:00 - 11:00
via Zoom
Diana von Börtzell-Szuch
Grupp 2
via Zoom må 08:00 - 11:00

Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs - HA11FF
Föreläsning
Juridiska institutionen
må 08:00 - 10:00
via Zoom
Maria Lamm
via Zoom må 08:00 - 10:00

Stokastiska processer och simulering I - MT4002
Övning
Matematisk statistik och försäkringsmatematik
må 08:15 - 10:00
Sal 36
Vilhelm Niklasson
Sal 36 må 08:15 - 10:00

Ingen kurs angiven -

Matematisk statistik och försäkringsmatematik
må 08:15 - 10:00
Sal 37
Sal 37 må 08:15 - 10:00

Examensarbete - JU105H
Projektseminarium
Juridiska institutionen
må 08:30 - 10:30
via Athena
Katarina Fast Lappalainen
Grupp 38
via Athena må 08:30 - 10:30

Sociologi II - SOA200
Seminarium
Sociologiska institutionen
må 08:30 - 10:30
via Zoom
SOA200 Alla
via Zoom må 08:30 - 10:30

Examensarbete i europeisk immaterialrätt - JU700M
Inlämning
Juridiska institutionen
må 08:30 - 09:00
via Zoom
via Zoom må 08:30 - 09:00

Matematik II - Analys, del A - MM5010
Föreläsning
Matematik
må 08:45 - 10:30
Sal 14
Alan Sola
Sal 14 må 08:45 - 10:30

Intermediate Microeconomics - EC2101
Föreläsning
Nationalekonomiska institutionen
må 09:00 - 12:00
Hörsal 6
Adam Jacobsson
Hörsal 6 må 09:00 - 12:00

Avancerad fjärranalys - GE8028
Laboration
Institutionen för naturgeografi
må 09:00 - 16:00
T229
T229 må 09:00 - 16:00

Avancerad hydrologi - GE8032
Laboration
Institutionen för naturgeografi
må 09:00 - 12:00
U30
Yan Ma
U30 må 09:00 - 12:00

Samhällsvetenskaplig GIS - KG7227
Projektarbete
Kulturgeografiska institutionen
må 09:00 - 17:00
U35
U35 må 09:00 - 17:00

Ingen kurs angiven -

Institutionen för socialt arbete
må 09:00 - 16:00
Sal 630
Sal 630 må 09:00 - 16:00

Psykoterapeutisk teori och metod: fördjupning, vetenskapsteori och integration - SUT002
Föreläsning
Institutionen för socialt arbete
må 09:00 - 12:00
Aula, Sveaplan
Ulrik Hansson Molin
Aula, Sveaplan må 09:00 - 12:00

Etnologi I - ETG100
Seminarium
Etnologi
må 09:00 - 11:00
via Athena
Andrea Dankic
Grupp 1
via Athena må 09:00 - 11:00

Det professionella samtalet i vägledningsprocessen - UCSY05
Seminarium
Institutionen för pedagogik och didaktik
må 09:00 - 12:00
via Athena
Campus Alla
via Athena må 09:00 - 12:00

Processrätt - JU212L
Föreläsning
Juridiska institutionen
må 09:00 - 11:00
via Athena
Anna Kaldal
Alla
via Athena må 09:00 - 11:00

Juridisk introduktionskurs - JU610L
Seminarium
Juridiska institutionen
må 09:00 - 12:00
via Athena
Emil Elgebrant
Grupp 6
via Athena må 09:00 - 12:00

Juridisk introduktionskurs - JU610L
Seminarium
Juridiska institutionen
må 09:00 - 12:00
via Athena
Christina Ramberg
Grupp 7
via Athena må 09:00 - 12:00

Juridisk introduktionskurs - JU610L
Seminarium
Juridiska institutionen
må 09:00 - 12:00
via Athena
Stina Bratt
Grupp 8
via Athena må 09:00 - 12:00

Juridisk introduktionskurs - JU610L
Seminarium
Juridiska institutionen
må 09:00 - 12:00
via Athena
Tove Lindgren
Grupp 9
via Athena må 09:00 - 12:00

Examensarbete - JU105H
Projektseminarium
Juridiska institutionen
må 09:00 - 11:00
via Athena
Lydia Lundstedt
Grupp 25
via Athena må 09:00 - 11:00

Juridisk introduktionskurs - JU610L
Seminarium
Juridiska institutionen
må 09:00 - 12:00
via Athena
Carl-Fredrik Hedenström
Grupp 10
via Athena må 09:00 - 12:00

Examensarbete - JU105H
Projektseminarium
Juridiska institutionen
må 09:00 - 11:00
via Athena
Andrea Sundstrand
Grupp 33
via Athena må 09:00 - 11:00

Organisation I - FE1204
Digital hemtentamen
Företagsekonomiska institutionen
må 09:00 - 12:00
via Exia
via Exia må 09:00 - 12:00

Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation - UB406Y
Föreläsning
Förskollärarutbildn. och förskoleforskning FUFF
må 09:00 - 11:00
Webbaserad undervisning
Ulrika Marklund
Alla
Webbaserad undervisning må 09:00 - 11:00

Lek i förskolan – möten och meningsskapande - UB607Y
Seminarium
Förskollärarutbildn. och förskoleforskning FUFF
må 09:00 - 12:00
Webbaserad undervisning
Emelie Westberg Bernemyr
Grupp 4
Webbaserad undervisning må 09:00 - 12:00

Lek i förskolan – möten och meningsskapande - UB607Y
Seminarium
Förskollärarutbildn. och förskoleforskning FUFF
må 09:00 - 12:00
Webbaserad undervisning
Isabelle Letellier
Grupp 6
Webbaserad undervisning må 09:00 - 12:00

Lek i förskolan – möten och meningsskapande - UB607Y
Seminarium
Förskollärarutbildn. och förskoleforskning FUFF
må 09:00 - 12:00
Webbaserad undervisning
Lisa Sjömilla
Grupp 5
Webbaserad undervisning må 09:00 - 12:00

Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling - UB308Y
Seminarium
Förskollärarutbildn. och förskoleforskning FUFF
må 09:00 - 11:30
Webbaserad undervisning
Bodil Halvars
Grupp 4
Webbaserad undervisning må 09:00 - 11:30

Lära i och om fritidshem - UB124F
Föreläsning
Barn och ungdomsvetenskap BUVA
må 09:00 - 11:00
Webbaserad undervisning
Annika Flick
Alla grupper
Webbaserad undervisning må 09:00 - 11:00

Förskolans historia och plats i samhället - UB213Y
Seminarium
Förskollärarutbildn. och förskoleforskning FUFF
må 09:00 - 12:00
Webbaserad undervisning
Annelie Fredricson
Grupp 6
Webbaserad undervisning må 09:00 - 12:00

Förskolans historia och plats i samhället - UB213Y
Seminarium
Förskollärarutbildn. och förskoleforskning FUFF
må 09:00 - 12:00
Webbaserad undervisning
Sara Backman Prytz
Grupp 7
Webbaserad undervisning må 09:00 - 12:00

Att utvärdera och utveckla förskolans verksamhet - kurs inom ULV-projektet - UB04UU
Seminarium
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
må 09:00 - 12:00
Webbaserad undervisning
Antonio Rodriguez
Webbaserad undervisning må 09:00 - 12:00

Medie- och kommunikationsvetenskap II - MK1036
Föreläsning
Enheten för journalistik medier och kommunikation JMK
må 09:00 - 11:00
Webbaserad undervisning
Jonas Jonsson
Alla
Webbaserad undervisning må 09:00 - 11:00

Medier och politik i en globaliserad värld - MK7033
Föreläsning
Enheten för journalistik medier och kommunikation JMK
må 09:00 - 11:00
Webbaserad undervisning
Alexa Robertson
Webbaserad undervisning må 09:00 - 11:00

Sociala relationer i skolan: Grundlärare, fritidshem - UB214A
Seminarium
Barn och ungdomsvetenskap BUVA
må 09:00 - 12:00
Webbaserad undervisning
Elias Le Grand
Grupp 2
Webbaserad undervisning må 09:00 - 12:00

Matematik II för grundlärare årskurs F-3: Geometri, mätning och taluppfattning - UM2204
Seminarium
MND
må 09:00 - 11:00
Webbaserad undervisning
Torbjörn Tambour
Grupp 3 UM2204
Webbaserad undervisning må 09:00 - 11:00

Barns uppväxtvillkor och etiska möten i förskolan - UB501Y
Övrigt
Förskollärarutbildn. och förskoleforskning FUFF
må 09:00 - 10:30
Webbaserad undervisning
Mie Josefson
Webbaserad undervisning må 09:00 - 10:30

Svenska II, ämneslärarprogrammet 7-9, gy - NSN230
Seminarium
Litteraturvetenskap
må 09:00 - 12:00
Webbaserad undervisning
Johan Lundberg
Grupp 1
Webbaserad undervisning må 09:00 - 12:00

Litteraturvetenskap I - LV0001
Grupparbete
Litteraturvetenskap
må 09:00 - 10:00
Webbaserad undervisning
Grupp A
Webbaserad undervisning må 09:00 - 10:00

Litteraturvetenskap I - LV0001
Grupparbete
Litteraturvetenskap
må 09:00 - 10:00
Webbaserad undervisning
Grupp B
Webbaserad undervisning må 09:00 - 10:00

Socialantropologi II - SA2002
Studiegrupp
Socialantropologiska institutionen
må 09:00 - 12:00
Webbaserad undervisning
Ulrik Jennische
Webbaserad undervisning må 09:00 - 12:00

Luftkvalitet: utomhus och inomhus - MI7007
Eget arbete
Institutionen för miljövetenskap
må 09:00 - 11:30
Webbaserad undervisning
Webbaserad undervisning må 09:00 - 11:30

Toxikologi för miljövetare - MI7015
Föreläsning
Institutionen för miljövetenskap
må 09:00 - 11:45
Webbaserad undervisning
Hitesh Vijay Motwani
Webbaserad undervisning må 09:00 - 11:45

Psykoterapeutiska teorier och metoder inom KBT - PSSKBT
Föreläsning
Psykologiska institutionen
må 09:00 - 12:00
via Zoom
Therese Anderbro
PTU t4 KBT
via Zoom må 09:00 - 12:00

Psykoterapi och psykologisk behandling, 1: Teoretisk grund för bedömning och behandling - PSPR21
Föreläsning
Psykologiska institutionen
må 09:00 - 12:00
via Zoom
via Zoom må 09:00 - 12:00

Svenska för grundlärare i grundskolans årskurs 4-6, III - US306G
Seminarium
Svenska Nordiska språk
må 09:00 - 10:45
via Zoom
Daniel Brånn
Grupp 1
via Zoom må 09:00 - 10:45

Psykologi I - PS1122
Seminarium
Psykologiska institutionen
må 09:00 - 12:00
via Zoom
Erik Forsberg
1SOC Grupp 8
via Zoom må 09:00 - 12:00

Psykologi I - PS1122
Seminarium
Psykologiska institutionen
må 09:00 - 12:00
via Zoom
Christopher Sundström
1SOC Grupp 7
via Zoom må 09:00 - 12:00

SVA II: Svenskans uttal i inlärningsperspektiv - NSS211
Seminarium
Svenska Nordiska språk
må 09:00 - 12:00
via Zoom
Julia Backelin Forsberg
NSS211
via Zoom må 09:00 - 12:00

Svenska som andraspråk I inom ämneslärarprogrammet, för arbete i årskurs 7-9, gymnasieskolan oc - CTL101
Seminarium
Centrum för tvåspråkighetsforskning
må 09:00 - 12:00
via Zoom
Goran Maljan
Grupp 2
via Zoom må 09:00 - 12:00

Svenska I - NS1081
Seminarium
Svenska Nordiska språk
må 09:00 - 12:00
via Zoom
Sofia Jonsson
Grupp 1
via Zoom må 09:00 - 12:00

Socialt arbete 6: Fördjupning i forskningsmetod och självständigt arbete - SUARB6
Workshop
Institutionen för socialt arbete
må 09:00 - 12:00
via Zoom
Patrik Karlsson
S6B
via Zoom må 09:00 - 12:00

Socialt arbete 6: Fördjupning i forskningsmetod och självständigt arbete - SUARB6
Workshop
Institutionen för socialt arbete
må 09:00 - 12:00
via Zoom
Lars Brännström
S6A
via Zoom må 09:00 - 12:00

Socialt arbete I: Introduktion till kunskapsfältet - SUARB1
Seminarium
Institutionen för socialt arbete
må 09:00 - 12:00
via Zoom
Fredrik Brunnström
S1A
via Zoom må 09:00 - 12:00

Socialt arbete 4: Vetenskapliga perspektiv - SU4H18
Föreläsning
Institutionen för socialt arbete
må 09:00 - 11:30
via Zoom
Mats Ekendahl
S4A
via Zoom må 09:00 - 11:30

Socialt arbete I: Introduktion till kunskapsfältet - SUARB1
Seminarium
Institutionen för socialt arbete
må 09:00 - 12:00
via Zoom
Sara Erlandsson
S1E
via Zoom må 09:00 - 12:00

Socialt arbete I: Introduktion till kunskapsfältet - SUARB1
Seminarium
Institutionen för socialt arbete
må 09:00 - 12:00
via Zoom
Tore Svendsen
S1D
via Zoom må 09:00 - 12:00

Socialt arbete I: Introduktion till kunskapsfältet - SUARB1
Seminarium
Institutionen för socialt arbete
må 09:00 - 12:00
via Zoom
Lisa Lundberg
S1F
via Zoom må 09:00 - 12:00

Socialt arbete I: Introduktion till kunskapsfältet - SUARB1
Seminarium
Institutionen för socialt arbete
må 09:00 - 12:00
via Zoom
Åsa Backlund
S1B
via Zoom må 09:00 - 12:00

Socialt arbete 2: Socialpolitik och rättsliga grunder - SU2H18
Seminarium
Institutionen för socialt arbete
må 09:00 - 12:00
via Zoom
Anita Dahllöf
S2A
via Zoom må 09:00 - 12:00

Behovs- och riskbedömningar: metoder och modeller i socialt arbete med barn, unga och familjer - SU7244
Föreläsning
Institutionen för socialt arbete
må 09:00 - 12:00
via Zoom
Francesca Östberg
via Zoom må 09:00 - 12:00

Socialt arbete 2: Socialpolitik och rättsliga grunder - SU2H18
Seminarium
Institutionen för socialt arbete
må 09:00 - 12:00
via Zoom
Lena Frankow
S2B
via Zoom må 09:00 - 12:00

Behörighetsgivande kurs i svenska - NS0333
Seminarium
Svenska Nordiska språk
må 09:00 - 12:00
via Zoom
Linnea Rutström
Grupp 1
via Zoom må 09:00 - 12:00

Språkintroduktion till akademiska studier för utländska lärare – ULV - NS172U
Seminarium
Svenska Nordiska språk
må 09:00 - 12:00
via Zoom
Jonas Kauppi
Språkintroduktion ULV - grupp 3
via Zoom må 09:00 - 12:00

Språkintroduktion till akademiska studier för utländska lärare – ULV - NS172U
Seminarium
Svenska Nordiska språk
må 09:00 - 12:00
via Zoom
Helen Ericson
Språkintroduktion ULV - grupp 1
via Zoom må 09:00 - 12:00

Behörighetsgivande kurs i svenska - NS0333
Seminarium
Svenska Nordiska språk
må 09:00 - 12:00
via Zoom
Johan Liljegren
Grupp 2
via Zoom må 09:00 - 12:00

Behörighetsgivande kurs i svenska - NS0333
Seminarium
Svenska Nordiska språk
må 09:00 - 12:00
via Zoom
Grupp 3
via Zoom må 09:00 - 12:00

Svenska som andraspråk II inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i åk 7-9, gymnasieskolan och vu - USSV2C
Seminarium
Svenska Nordiska språk
må 09:00 - 12:00
via Zoom
Nicklas Junker
Grupp 2
via Zoom må 09:00 - 12:00

Akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska - ENASV1
Seminarium
Engelska institutionen
må 09:00 - 11:00
via Zoom
Hanna Salmi
via Zoom må 09:00 - 11:00

Forskningsmetod och statistik, 2 - PSPR28
Föreläsning
Psykologiska institutionen
må 09:00 - 11:00
via Zoom
Johnny Hellgren
PP t9 KBT
via Zoom må 09:00 - 11:00

Psykologi II, med inriktning mot personal, arbete och organisation - PS2215
Föreläsning
Psykologiska institutionen
må 09:00 - 11:00
via Zoom
Henrik Nordström
2MET Alla
via Zoom må 09:00 - 11:00

Arbete, organisation och grupp, 2: Konsultativt arbete i teori och praktik - PSPR26
Föreläsning
Psykologiska institutionen
må 09:00 - 12:00
via Zoom
Jakob Håkansson
PP t8 KBT
via Zoom må 09:00 - 12:00

Svenska för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I - US113G
Seminarium
Språkdidaktik
må 09:00 - 12:00
via Zoom
Ebba Elvander
Grupp 5
via Zoom må 09:00 - 12:00

Svenska för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I - US113G
Seminarium
Språkdidaktik
må 09:00 - 12:00
via Zoom
Katja Hvenmark-Nilsson
Grupp 1
via Zoom må 09:00 - 12:00

Bayesiansk statistik för astronomer och fysiker - AS7021
Föreläsning
Administrativa avdelningen
må 09:00 - 11:00
via Zoom
via Zoom må 09:00 - 11:00

Naturvetenskapligt basår - BÅ0002
Räkneövning
Fysikum
må 09:00 - 11:00
via Zoom
Grupp 2
via Zoom må 09:00 - 11:00

Arbete, organisation och grupp, 1: Fördjupning i teori och metod - PSPR24
Föreläsning
Psykologiska institutionen
må 09:00 - 12:00
via Zoom
Annika Lantz Friedrich
PP t7 KBT
via Zoom må 09:00 - 12:00

Översättning - kandidatkurs - TTA440
Seminarium
Tolk- och översättarinstitutet
må 09:00 - 12:00
via Zoom
Ulf Norberg
Näringsliv och förvaltning
via Zoom må 09:00 - 12:00

Beteendevetenskaplig kurs: Personal, arbete, organisation - PEPAO1
Seminarium
Sociologiska institutionen
må 09:00 - 11:00
via Zoom
PEPAO1 grupp 1
via Zoom må 09:00 - 11:00

Beteendevetenskaplig kurs: Personal, arbete, organisation - PEPAO1
Föreläsning
Psykologiska institutionen
må 09:00 - 12:00
via Zoom
Charlotte Alm
Alla
via Zoom må 09:00 - 12:00

Musik I för fritidshem och årskurs F-6 - HVM1FR

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
må 09:00 - 11:00
via Zoom
Maria Pemsel
via Zoom må 09:00 - 11:00

Kulturskoledidaktik: uppdraget – ingår i Kulturskoleklivet - HV02KS

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
må 09:00 - 16:00
via Zoom
Ketil Thorgersen
via Zoom må 09:00 - 16:00

Kvartära klimat- och miljörekonstruktioner - GE7076
Föreläsning
Institutionen för naturgeografi
må 09:00 - 09:45
via Zoom
Stefan Wastegård
via Zoom må 09:00 - 09:45

Naturvetenskap och teknik för grundlärare, F-3, I - UM3112
Seminarium
MND
må 09:00 - 12:00
via Zoom
Charlotta Billing
Grupp 2 UM3112
via Zoom må 09:00 - 12:00

Självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde: inriktning mot naturvetenskapsämnenas dida - UM62VU
Seminarium
MND
må 09:00 - 16:30
via Zoom
Zeynep Ünsal
via Zoom må 09:00 - 16:30

Reklamstrategi - PR2521
Föreläsning
Marknadsföring
må 09:00 - 11:00
via Zoom
Niklas Bondesson
via Zoom må 09:00 - 11:00

Matematik för grundlärare F-3, I: Grundläggande taluppfattning och tals användning - UM2201
Föreläsning
MND
må 09:00 - 11:00
via Zoom
Mona Hverven
Alla
via Zoom må 09:00 - 11:00

Bild och form i skolan I för fritidshem och årskurs F-6 - HVB1FR
Seminarium
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
må 09:00 - 12:00
via Zoom
Mimmi Larsson
Grupp 1
via Zoom må 09:00 - 12:00

Samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs 4-6, Historia, Religionskunskap, - HV461S
Seminarium
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
må 09:00 - 12:00
via Zoom
Frederik Wallenstein
via Zoom må 09:00 - 12:00

Miljölagstiftning, planering, förvaltning och kommunikation - MI7010
Seminarium
Institutionen för miljövetenskap
må 09:00 - 12:00
via Zoom
Åsa Romson
via Zoom må 09:00 - 12:00

Miljöbiogeokemi - MI8017
Föreläsning
Institutionen för miljövetenskap
må 09:00 - 11:00
via Zoom
Birgit Wild
via Zoom må 09:00 - 11:00

Ämnesfördjupning – drama som konstform - HVDK08

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
må 09:15 - 15:45
Sal 220 (Stallet)
Sal 220 (Stallet) må 09:15 - 15:45

Klimat och atmosfärens cirkulation - MO4001
Föreläsning
Meteorologiska institutionen (MISU)
må 09:15 - 12:00
C619 Bolinsalen
Abdelwaheb Hannachi
C619 Bolinsalen må 09:15 - 12:00

Ingen kurs angiven -

Litteraturvetenskap
må 09:30 - 12:15
Rum 508
Rum 508 må 09:30 - 12:15

Ingen kurs angiven -

Institutionen för socialt arbete
må 09:30 - 11:00
Sal 430
Sal 430 må 09:30 - 11:00

Naturvetenskap och teknik för grundlärare, F-3, I - UM3112
Seminarium
MND
må 09:30 - 12:00
via Zoom
Ewa Wiklund
Grupp 1 UM3112
via Zoom må 09:30 - 12:00

Etologi I - BL5013
Föreläsning
Institutionen för biologisk grundutbildning
må 09:30 - 12:00
via Zoom
David Wheatcroft
via Zoom må 09:30 - 12:00

Ekologiska och evolutionära effekter av klimatvariation - BL7053
Föreläsning
Institutionen för biologisk grundutbildning
må 09:30 - 12:00
via Zoom
Malin Kylander
via Zoom må 09:30 - 12:00

Psykoterapi under handledning - PSTP36
Handledning
Psykologiska institutionen
må 10:00 - 12:00
Handledningsrum A402
PTU t4 PDT
Handledningsrum A402 må 10:00 - 12:00

Psykoterapi under handledning - PSTP36
Handledning
Psykologiska institutionen
må 10:00 - 12:00
Handledningsrum A404
PTU t4 PDT
Handledningsrum A404 må 10:00 - 12:00

Psykoterapi under handledning - PSTP36
Handledning
Psykologiska institutionen
må 10:00 - 12:00
Handledningsrum B308
PTU t4 PDT
Handledningsrum B308 må 10:00 - 12:00

Psykoterapi under handledning - PSTP36
Handledning
Psykologiska institutionen
må 10:00 - 12:00
Handledningsrum B307
PTU t4 PDT
Handledningsrum B307 må 10:00 - 12:00

Psykoterapi under handledning - PSTP36
Handledning
Psykologiska institutionen
må 10:00 - 12:00
Handledningsrum 104
PTU t4 PDT
Handledningsrum 104 må 10:00 - 12:00

Ingen kurs angiven -

må 10:00 - 11:00
Terapirum 12-111
Terapirum 12-111 må 10:00 - 11:00

Programmeringsparadigm - DA4003
Laboration
Datalogi och beräkningsteknik
må 10:00 - 11:45
Sal 32
Anders Mörtberg
Sal 32 må 10:00 - 11:45

Arbetsmarknadsekonomi III: human kapital - EC38010
Föreläsning
Nationalekonomiska institutionen
må 10:00 - 12:00
A5137
Matthew Lindquist
A5137 må 10:00 - 12:00

Intermediate Microeconomics - EC2101
Introduktion
Nationalekonomiska institutionen
må 10:00 - 12:00
Hörsal 3
Mathias Herzing
Hörsal 3 må 10:00 - 12:00

Samhällsplaneringens processer - KG2315
Föreläsning
Kulturgeografiska institutionen
må 10:00 - 11:45
Högbomsalen
Jan Apel
Alla
Högbomsalen må 10:00 - 11:45

Omvärldsanalys med kulturgeografisk inriktning - KG3213
Seminarium
Kulturgeografiska institutionen
må 10:00 - 11:45
Y22
Ida Borg
Alla
Y22 må 10:00 - 11:45

Urban governance - KG2312
Föreläsning
Kulturgeografiska institutionen
må 10:00 - 11:45
De Geersalen
Ilda M Lourenco Lindell
Alla
De Geersalen må 10:00 - 11:45

Geografi IIIL med ämnesdidaktik - GE5026
Seminarium
Institutionen för naturgeografi
må 10:00 - 12:45
Y23
Annika Dahlberg
Alla
Y23 må 10:00 - 12:45

Pedagogik II med inriktning mot personal, arbete och organisation - PEG210
Föreläsning
Institutionen för pedagogik och didaktik
må 10:00 - 12:00
2403
Klas Roth
2403 må 10:00 - 12:00

Ingen kurs angiven -

må 10:00 - 11:00
Resursrum 165
Resursrum 165 må 10:00 - 11:00

Osteoarkeologi I - ARO610

Institutionen för arkeologi och antikens kultur
må 10:00 - 15:00
111
111 må 10:00 - 15:00

Ingen kurs angiven -

Institutionen för socialt arbete
må 10:00 - 12:00
Sal 124
Sal 124 må 10:00 - 12:00

Rektorsprogrammet - UC620U
Internat
Institutionen för pedagogik och didaktik
må 10:00 - 16:00
Skepparholmens konferenshotell
Anita Nordzell
V19A
Skepparholmens konferenshotell må 10:00 - 16:00

Spanska - magisterkurs - ESMAGI
Föreläsning
Spanska
må 10:00 - 12:00
via Athena
Juan Carlos Cruz Suárez
via Athena må 10:00 - 12:00

Samhälle och vardagsliv i Sverige - ETG180
Föreläsning
Etnologi
må 10:00 - 12:00
via Athena
Susanne Waldén
Alla
via Athena må 10:00 - 12:00

Etnologi - kandidatkurs, med inriktning museer och kulturarv - ETG930
Föreläsning
Etnologi
må 10:00 - 12:00
via Athena
Helena Hörnfeldt
Alla
via Athena må 10:00 - 12:00

Etnologi II - ETG210
Föreläsning
Etnologi
må 10:00 - 12:00
via Athena
Kalle Ström
Alla (ETG210)
via Athena må 10:00 - 12:00

Medie- och marknadsjuridik - HA45FF

Juridiska institutionen
må 10:00 - 13:00
via Athena
via Athena må 10:00 - 13:00

Språkkontakt, flerspråkighet och minoriteter i den romanska världen - RS72SF
Seminarium
Romanska och klassiska institutionen
må 10:00 - 12:00
via Athena
Laura Alvarez Lopez
via Athena må 10:00 - 12:00

Franska, förberedande kurs - FR030B
Seminarium
Franska
må 10:00 - 12:00
via Athena
Jacqueline Kellgren
FrFRBdaggr2
via Athena må 10:00 - 12:00

Franska, förberedande kurs - FR030B
Seminarium
Franska
må 10:00 - 12:00
via Athena
Malin Roitman
FrFRBdaggr1
via Athena må 10:00 - 12:00

Franska II - FR230B
Webbaserat
Franska
må 10:00 - 12:00
via Athena
Francoise Sullet Nylander
Franska II dag
via Athena må 10:00 - 12:00

Genusvetenskap II - GV2001
Seminarium
Genusvetenskap
må 10:00 - 12:00
via Athena
Malena Gustavsson
Grupp 1
via Athena må 10:00 - 12:00

Latin I, 2 - KSB012
Undervisning
Latin och grekiska
må 10:00 - 12:00
via Athena
Maria Plaza
via Athena må 10:00 - 12:00

Latin II - KSB020
Undervisning
Latin och grekiska
må 10:00 - 12:00
via Athena
Annika Ekman
via Athena må 10:00 - 12:00

Rättshistoria - JU213L
Gruppövning
Juridiska institutionen
må 10:00 - 12:00
via Athena
Grupp 1
via Athena må 10:00 - 12:00

Rättshistoria - JU213L
Gruppövning
Juridiska institutionen
må 10:00 - 12:00
via Athena
Grupp 4
via Athena må 10:00 - 12:00

Specialkurs: Bolagsrätt - JU375A
Seminarium
Juridiska institutionen
må 10:00 - 12:00
via Athena
Jessica Östberg
via Athena må 10:00 - 12:00

Reklam & PR: grundläggande management - PR1521
Föreläsning
Företagsekonomiska institutionen
må 10:00 - 12:00
via Athena
Svante Schriber
via Athena må 10:00 - 12:00

Examensarbete - JU105H
Projektseminarium
Juridiska institutionen
må 10:00 - 13:00
via Athena
Johan Sandstedt
Grupp 2
via Athena må 10:00 - 13:00

Examensarbete - JU105H
Projektseminarium
Juridiska institutionen
må 10:00 - 12:00
via Athena
Björn Lundqvist
Grupp 21
via Athena må 10:00 - 12:00

Examensarbete - JU105H
Projektseminarium
Juridiska institutionen
må 10:00 - 12:00
via Athena
Mauro Zamboni
Grupp 1
via Athena må 10:00 - 12:00

Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer - UB107Y
Föreläsning
Förskollärarutbildn. och förskoleforskning FUFF
må 10:00 - 12:00
Webbaserad undervisning
Alla grupper
Webbaserad undervisning må 10:00 - 12:00

Sociala relationer i skolan, grundlärare: F-3 - UB211A
Föreläsning
Barn och ungdomsvetenskap BUVA
må 10:00 - 12:00
Webbaserad undervisning
Kalle Berggren
Alla grupper
Webbaserad undervisning må 10:00 - 12:00

Fritidshemspedagogik I: Lära i och om fritidshem - UE2102
Föreläsning
Barn och ungdomsvetenskap BUVA
må 10:00 - 12:00
Webbaserad undervisning
Alla
Webbaserad undervisning må 10:00 - 12:00

Statistikens grunder - ST111G
Övning
Statistiska institutionen
må 10:00 - 12:00
Webbaserad undervisning
Alla
Webbaserad undervisning må 10:00 - 12:00

Statistisk teori med tillämpningar - ST211G
Dataövningar
Statistiska institutionen
må 10:00 - 12:00
Webbaserad undervisning
Grupp B
Webbaserad undervisning må 10:00 - 12:00

Multivariata metoder - ST304G
Föreläsning
Statistiska institutionen
må 10:00 - 12:00
Webbaserad undervisning
Webbaserad undervisning må 10:00 - 12:00

Ekonomisk historia I - EH1411
Föreläsning
Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
må 10:00 - 12:00
Webbaserad undervisning
Rasmus Fleischer
Alla
Webbaserad undervisning må 10:00 - 12:00

Internationella relationer I - EH1901
Seminarium
Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
må 10:00 - 12:00
Webbaserad undervisning
Emma Rosengren
1901 gr 1
Webbaserad undervisning må 10:00 - 12:00

Migration och ekonomiska strukturer 1700-2010 - EH6076
Seminarium
Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
må 10:00 - 12:00
Webbaserad undervisning
Johan Svanberg
EH6076 alla
Webbaserad undervisning må 10:00 - 12:00

Konstvetenskap I - KV1500
Seminarium
Konstvetenskap
må 10:00 - 11:00
Webbaserad undervisning
Anna-Maria Hällgren
Grupp 1
Webbaserad undervisning må 10:00 - 11:00

Socialantropologi I - SA1002
Föreläsning
Socialantropologiska institutionen
må 10:00 - 12:00
Webbaserad undervisning
Peter Lagerqvist
Webbaserad undervisning må 10:00 - 12:00

Internationella relationer II - EH1904
Seminarium
Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
må 10:00 - 12:00
Webbaserad undervisning
Nina Krickel-Choi
1904 gr 1
Webbaserad undervisning må 10:00 - 12:00

Socialantropologi III - SA3002
Seminarium
Socialantropologiska institutionen
må 10:00 - 12:00
Webbaserad undervisning
Andrew Mitchell
Webbaserad undervisning må 10:00 - 12:00

Barnkultur II - BK00II
Föreläsning
Centrum för barnkulturforskning CBK
må 10:00 - 12:00
Webbaserad undervisning
Ylva Lorentzon
Webbaserad undervisning må 10:00 - 12:00

Ekonomisk historia III - EH3102
Seminarium
Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
må 10:00 - 12:00
Webbaserad undervisning
Rodney Edvinsson
EH3102 Alla
Webbaserad undervisning må 10:00 - 12:00

Medie- och kommunikationsvetenskap - masterkurs - MK7030
Seminarium
Enheten för journalistik medier och kommunikation JMK
må 10:00 - 12:00
Webbaserad undervisning
Webbaserad undervisning må 10:00 - 12:00

Konstvetenskap - kandidatkurs - KV3060
Föreläsning
Konstvetenskap
må 10:00 - 12:00
Webbaserad undervisning
Anna Bortolozzi
Alla grupper
Webbaserad undervisning må 10:00 - 12:00

Svenska IV, med litterär inriktning, inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan - LVÄA40
Seminarium
Litteraturvetenskap
må 10:00 - 12:00
Webbaserad undervisning
Ingemar Haag
Helklass
Webbaserad undervisning må 10:00 - 12:00

Litteraturvetenskap I - LV0001
Seminarium
Litteraturvetenskap
må 10:00 - 12:00
Webbaserad undervisning
Krzysztof Bak
Grupp A
Webbaserad undervisning må 10:00 - 12:00

Litteraturvetenskap I - LV0001
Seminarium
Litteraturvetenskap
må 10:00 - 12:00
Webbaserad undervisning
Johan Klingborg
Grupp B
Webbaserad undervisning må 10:00 - 12:00

Idéhistoria I - IH1000
Seminarium
Idéhistoria
må 10:00 - 11:00
Webbaserad undervisning
Adam Kjellgren
Grupp A
Webbaserad undervisning må 10:00 - 11:00

Idéhistoria II - IH2001
Seminarium
Idéhistoria
må 10:00 - 12:00
Webbaserad undervisning
Victoria Fareld
Helklass
Webbaserad undervisning må 10:00 - 12:00

Teoretisk filosofi I - FITF10
Föreläsning
Teoretisk filosofi
må 10:00 - 12:00
via Zoom
Mikael Pettersson
via Zoom må 10:00 - 12:00

Praktisk filosofi I - FIPF10
Föreläsning
Praktisk filosofi
må 10:00 - 13:00
via Zoom
Sama Agahi
via Zoom må 10:00 - 13:00

Engelska II - ENGE02
Föreläsning
Engelska institutionen
må 10:00 - 12:00
via Zoom
Mikko Höglund
Engelska II All groups
via Zoom må 10:00 - 12:00

Engelska I - ENGE01
Föreläsning
Engelska institutionen
må 10:00 - 12:00
via Zoom
Alan Mc Million
Engelska I All groups
via Zoom må 10:00 - 12:00

Introduktion till specialpedagogik: internationella och jämförande perspektiv - UQ173F
Föreläsning
Specialpedagogiska institutionen
må 10:00 - 12:00
via Zoom
Jude Tah
via Zoom må 10:00 - 12:00

Speciallärarens yrkesspecifika kompetenser, specialisering mot språk, läs- och skrivutveckling - UQ2SPR
Introduktion
Specialpedagogiska institutionen
må 10:00 - 11:00
via Zoom
Alexandra Dylman
Alla
via Zoom må 10:00 - 11:00

Socialt arbete 3: Forskningsmetoder - SU3H18
Föreläsning
Institutionen för socialt arbete
må 10:00 - 12:00
via Zoom
Lis Karlsson
S3D
via Zoom må 10:00 - 12:00

Rättsinformatik - JU225H
Föreläsning
Juridiska institutionen
må 10:00 - 12:00
via Zoom
Mårten Edenroth
Alla
via Zoom må 10:00 - 12:00

Civilrätt C - JU217L
Föreläsning
Juridiska institutionen
må 10:00 - 12:00
via Zoom
Göran Lind
JU217L Alla
via Zoom må 10:00 - 12:00

Psykologi som vetenskap och profession - PSPR01
Ledning av seminarium
Psykologiska institutionen
må 10:00 - 12:00
via Zoom
Pehr Granqvist
via Zoom må 10:00 - 12:00

Utredning och åtgärder avseende individen, 2: Juridik och etik för psykologer - PSPR17
Föreläsning
Psykologiska institutionen
må 10:00 - 12:00
via Zoom
via Zoom må 10:00 - 12:00

Japanska II - JKA222
Föreläsning
Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier
må 10:00 - 11:45
via Zoom
Mitsuyo Kuwano Lidén
Alla
via Zoom må 10:00 - 11:45

Japanska - kandidatkurs - JKA662
Seminarium
Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier
må 10:00 - 11:45
via Zoom
Gunnar Linder
via Zoom må 10:00 - 11:45

Koreanska II - JKB221
Föreläsning
Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier
må 10:00 - 11:45
via Zoom
Eunah Kim
via Zoom må 10:00 - 11:45

Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier - kandidatkurs - ABAG06
Föreläsning
Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier
må 10:00 - 11:45
via Zoom
Elie Wardini
via Zoom må 10:00 - 11:45

Östasiens historia - JK0200
Föreläsning
Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier
må 10:00 - 11:45
via Zoom
Gabriel Jonsson
via Zoom må 10:00 - 11:45

Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier II - ABAG02
Föreläsning
Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier
må 10:00 - 11:45
via Zoom
Astrid Ottosson al Bitar
Grupp 1
via Zoom må 10:00 - 11:45

Svenska för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I - US113G
Seminarium
Språkdidaktik
må 10:00 - 13:00
via Zoom
Sari Vuorenpää
Grupp 4
via Zoom må 10:00 - 13:00

Teckenspråk och tolkning II - TTA236
Introduktion
Tolk- och översättarinstitutet
må 10:00 - 12:00
via Zoom
Jenny Olsson
via Zoom må 10:00 - 12:00

Utvecklingspsykologi, 2: Skolåldern och adolescensen - PSPR05
Seminarium
Psykologiska institutionen
må 10:00 - 12:00
via Zoom
Ingela Clausén Gull
via Zoom må 10:00 - 12:00

Utvecklingspsykologi, 2: Skolåldern och adolescensen - PSPR05
Seminarium
Psykologiska institutionen
må 10:00 - 12:00
via Zoom
Johanna Stålnacke
via Zoom må 10:00 - 12:00

Historia II inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasieskolan - HIÄ203
Seminarium
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
må 10:00 - 12:00
via Zoom
Martin Karlsson
Grupp 1
via Zoom må 10:00 - 12:00

Specialpedagogik som tvärvetenskap - UQ1SLY
Introduktion
Specialpedagogiska institutionen
må 10:00 - 12:00
via Zoom
Alla
via Zoom må 10:00 - 12:00

Sociologi III - SOA300
Introduktion
Sociologiska institutionen
må 10:00 - 12:00
via Zoom
Livia Oláh
SOA300 Alla
via Zoom må 10:00 - 12:00

Självständigt arbete inom profilrelaterat AUO för Samhällsorienterande ämnen F-6 - CHPLAN
Föreläsning
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
må 10:00 - 12:00
via Zoom
Ylva Wibaeus
via Zoom må 10:00 - 12:00

Miljövård för biogeovetare - GE5037
Introduktion
Institutionen för naturgeografi
må 10:00 - 11:45
via Zoom
Maricela De la Torre Castro
via Zoom må 10:00 - 11:45

Vetenskaplighet och självständigt arbete i geovetenskap - GE6018
Seminarium
Institutionen för naturgeografi
må 10:00 - 11:45
via Zoom
Peter Jansson
Alla
via Zoom må 10:00 - 11:45

Kvartära klimat- och miljörekonstruktioner - GE7076
Övning
Institutionen för naturgeografi
må 10:00 - 11:45
via Zoom
Stefan Wastegård
via Zoom må 10:00 - 11:45

Miljövård och samhällsplanering - GE7083
Föreläsning
Institutionen för naturgeografi
må 10:00 - 12:00
via Zoom
via Zoom må 10:00 - 12:00

Teoretisk filosofi - kandidatkurs - FITF30
Seminarium
Teoretisk filosofi
må 10:00 - 12:00
via Zoom
Sören Häggqvist
via Zoom må 10:00 - 12:00

Pedagogik och hälsa - PEA455
Introduktion
Institutionen för pedagogik och didaktik
må 10:00 - 12:00
via Zoom
Pelle Pelters
via Zoom må 10:00 - 12:00

Masterkurs i specialpedagogik - specialpedagogik i policy och praktik - UQA001
Seminarium
Specialpedagogiska institutionen
må 10:00 - 12:00
via Zoom
Hanna Ginner Hau
via Zoom må 10:00 - 12:00

Räntebärande tillgångar - FE4126
Föreläsning
Företagsekonomiska institutionen
må 10:00 - 12:00
via Zoom
Jens Josephson
FIX All
via Zoom må 10:00 - 12:00

Slutprojekt i marknadskommunikation - PR3523
Föreläsning
Företagsekonomiska institutionen
må 10:00 - 12:00
via Zoom
Christian Persson
via Zoom må 10:00 - 12:00

Hälsokommunikation - PE05GN
Föreläsning
Institutionen för pedagogik och didaktik
må 10:00 - 12:00
via Zoom
Robert Ohlsson
via Zoom må 10:00 - 12:00

Tillämpad samhällsanalys - SOB220
Föreläsning
Sociologiska institutionen
må 10:00 - 12:00
via Zoom
via Zoom må 10:00 - 12:00

Praktisk filosofi II - FI20N1
Föreläsning
Praktisk filosofi
må 10:00 - 12:00
via Zoom
Jonas Olson
via Zoom må 10:00 - 12:00

EU:s inre marknadsrätt - JU347A
Föreläsning
Juridiska institutionen
må 10:00 - 12:00
via Zoom
Claes Granmar
via Zoom må 10:00 - 12:00

Bild och form i skolan I för fritidshem och årskurs F-6 - HVB1FR
Seminarium
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
må 10:00 - 12:00
via Zoom
Grupp 2
via Zoom må 10:00 - 12:00

Molekylära växt-mikrobinteraktioner - BL8020
Dugga
Institutionen för biologisk grundutbildning
må 10:00 - 11:00
via Zoom
Katharina Pawlowski
via Zoom må 10:00 - 11:00

Mikrobiologi - BL7045
Föreläsning
Institutionen för biologisk grundutbildning
må 10:00 - 12:00
via Zoom
Kristina Jonas
via Zoom må 10:00 - 12:00

Genus och geografi - KG2311
Föreläsning
Kulturgeografiska institutionen
må 10:00 - 11:45
via Zoom
Natasha Webster
Alla
via Zoom må 10:00 - 11:45

Gener, celler och populationer - BL2011
Föreläsning
Institutionen för biologisk grundutbildning
må 10:00 - 12:00
via Zoom
Anders Nilsson
via Zoom må 10:00 - 12:00

Tjänstemarknadsföring - FE5344
Föreläsning
Företagsekonomiska institutionen
må 10:00 - 12:00
via Zoom
Jon Engström
via Zoom må 10:00 - 12:00

Trender i kognition - PSMT61
Föreläsning
Psykologiska institutionen
må 10:00 - 12:00
via Zoom
Jonas Olofsson
via Zoom må 10:00 - 12:00

Civilrätt A - JU218L
Gruppövning
Juridiska institutionen
må 10:00 - 12:00
via Zoom
Claes Bohman
Grupp 3
via Zoom må 10:00 - 12:00

Civilrätt A - JU218L
Gruppövning
Juridiska institutionen
må 10:00 - 12:00
via Zoom
Jonny Flodin
Grupp 6
via Zoom må 10:00 - 12:00

Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs - HA11FF
Föreläsning
Juridiska institutionen
må 10:00 - 12:00
via Zoom
Maria Lamm
via Zoom må 10:00 - 12:00

Samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen år F-3 - HVF31S
Föreläsning
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
må 10:00 - 12:00
via Zoom
Maja Torres Madzar
Alla
via Zoom må 10:00 - 12:00

Fronter i marknadsföringsforskning - FE3340
Föreläsning
Företagsekonomiska institutionen
må 10:00 - 12:00
via Zoom
David Sörhammar
via Zoom må 10:00 - 12:00

Stokastiska processer och simulering I - MT4002
Föreläsning
Matematisk statistik och försäkringsmatematik
må 10:15 - 12:00
Sal 36
Maria Deijfen
Sal 36 må 10:15 - 12:00

Ingen kurs angiven -

Matematisk statistik och försäkringsmatematik
må 10:15 - 12:00
Sal 37
Sal 37 må 10:15 - 12:00

Globala klimatsystemet - MO7003
Föreläsning
Meteorologiska institutionen (MISU)
må 10:15 - 12:00
Webbaserad undervisning
Thorsten Mauritsen
Webbaserad undervisning må 10:15 - 12:00

Matematik II - Analys, del A - MM5010
Räkneövning
Matematik
må 10:45 - 12:30
Sal 14
Lars E Moberg
Sal 14 må 10:45 - 12:30

Ingen kurs angiven -

må 11:00 - 12:00
Terapirum 12-111
Terapirum 12-111 må 11:00 - 12:00

Ingen kurs angiven -

Institutionen för socialt arbete
må 11:00 - 13:00
Sal 023
Sal 023 må 11:00 - 13:00

Konstvetenskap I - KV1500
Seminarium
Konstvetenskap
må 11:00 - 12:00
Webbaserad undervisning
Anna-Maria Hällgren
Grupp 2
Webbaserad undervisning må 11:00 - 12:00

Medie- och kommunikationsvetenskap I - MK1034
Föreläsning
Enheten för journalistik medier och kommunikation JMK
må 11:00 - 13:00
Webbaserad undervisning
Kristina Jerner Widestedt
Alla
Webbaserad undervisning må 11:00 - 13:00

Idéhistoria I - IH1000
Seminarium
Idéhistoria
må 11:00 - 12:00
Webbaserad undervisning
Adam Kjellgren
Grupp B
Webbaserad undervisning må 11:00 - 12:00

Speciallärarens yrkesspecifika kompetenser, specialisering mot språk, läs- och skrivutveckling - UQ2SPR
Studentarbetslag
Specialpedagogiska institutionen
må 11:00 - 12:00
via Zoom
Alla
via Zoom må 11:00 - 12:00

Sociologi II - SOA200
Seminarium
Sociologiska institutionen
må 11:00 - 13:00
via Zoom
SOA200 Alla
via Zoom må 11:00 - 13:00

Psykologi II, med inriktning mot personal, arbete och organisation - PS2215
Föreläsning
Psykologiska institutionen
må 11:00 - 13:00
via Zoom
Claudia Bernhard-Oettel
2MET Alla
via Zoom må 11:00 - 13:00

Processrätt - JU212L
Seminarium
Juridiska institutionen
må 11:00 - 12:00
via Zoom
Grupp 5
via Zoom må 11:00 - 12:00

Processrätt - JU212L
Seminarium
Juridiska institutionen
må 11:00 - 12:00
via Zoom
Grupp 11
via Zoom må 11:00 - 12:00

Filmvetenskap I - FV1011
Seminarium
Enheten för filmvetenskap
må 11:00 - 13:00
via Zoom
Saki Kobayashi
Film I grupp 3
via Zoom må 11:00 - 13:00

Filmvetenskap I - FV1011
Seminarium
Enheten för filmvetenskap
må 11:00 - 13:00
via Zoom
Ole Johnny Fossås
Film I grupp 1
via Zoom må 11:00 - 13:00

Svenska för grundlärare i grundskolans årskurs 4-6, III - US306G
Seminarium
Svenska Nordiska språk
må 11:00 - 12:45
via Zoom
Daniel Brånn
Grupp 2
via Zoom må 11:00 - 12:45

Matematik för grundlärare årskurs 4-6, I: Taluppfattning och aritmetik - UM2301

MND
må 11:00 - 12:00
via Zoom
Alla Grupper
via Zoom må 11:00 - 12:00

Molekylära växt-mikrobinteraktioner - BL8020
Föreläsning
Institutionen för biologisk grundutbildning
må 11:15 - 13:00
via Zoom
Katharina Pawlowski
via Zoom må 11:15 - 13:00

Ingen kurs angiven -

Institutionen för material- och miljökemi
må 11:30 - 13:00
A307
Helmi Frejman
A307 må 11:30 - 13:00

Översättning II - TTA257
Inlämning
Tolk- och översättarinstitutet
må 11:45 - 12:00
via Athena
Morena Azbel Schmidt
Översättning II - helgrupp
via Athena må 11:45 - 12:00

Ingen kurs angiven -

må 12:00 - 15:00
Resursrum 165
Resursrum 165 må 12:00 - 15:00

Skatterätt - JU205L
Gruppövning
Juridiska institutionen
må 12:00 - 16:00
via Athena
Caroline Nordklint
Grupp 4
via Athena må 12:00 - 16:00

Medie- och kommunikationsvetenskap - masterkurs - MK7030
Seminarium
Enheten för journalistik medier och kommunikation JMK
må 12:00 - 15:30
Webbaserad undervisning
Webbaserad undervisning må 12:00 - 15:30

Litteraturvetenskap I - LV0001
Grupparbete
Litteraturvetenskap
må 12:00 - 13:00
Webbaserad undervisning
Grupp C
Webbaserad undervisning må 12:00 - 13:00

Baltisk litteratur- och kulturhistoria - BAL740
Introduktion
Baltiska
må 12:00 - 14:00
Webbaserad undervisning
Lilita Zalkalns
Webbaserad undervisning må 12:00 - 14:00

Grundkurs i handelsrätt: Affärsjuridik - HA84FF
Webbaserat
Juridiska institutionen
må 12:00 - 14:00
via Zoom
Ronney Hagelberg
via Zoom må 12:00 - 14:00

Kinesiska II - KI2401
Föreläsning
Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier
må 12:00 - 13:45
via Zoom
Ingela Jin
via Zoom må 12:00 - 13:45

Kinesiska IV - KI4401
Föreläsning
Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier
må 12:00 - 13:45
via Zoom
Hailin Wang
via Zoom må 12:00 - 13:45

Svenska för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I - US113G
Seminarium
Språkdidaktik
må 12:00 - 15:00
via Zoom
Diana von Börtzell-Szuch
Grupp 3
via Zoom må 12:00 - 15:00

Beteendevetenskaplig kurs: Personal, arbete, organisation - PEPAO1
Seminarium
Sociologiska institutionen
må 12:00 - 14:00
via Zoom
PEPAO1 grupp 2
via Zoom må 12:00 - 14:00

Matematik för grundlärare F-3, I: Grundläggande taluppfattning och tals användning - UM2201
Seminarium
MND
må 12:00 - 14:00
via Zoom
Eva Rosenqvist
Grupp 2
via Zoom må 12:00 - 14:00

Filmvetenskap II - FV1012
Föreläsning
Enheten för filmvetenskap
må 12:00 - 14:00
via Zoom
Trond Lundemo
Alla
via Zoom må 12:00 - 14:00

Algoritmer och komplexitet - DA3004
Föreläsning
Datalogi och beräkningsteknik
må 12:30 - 14:15
Sal 32
Marc Hellmuth
Sal 32 må 12:30 - 14:15

Ingen kurs angiven -

Institutionen för material- och miljökemi
må 12:30 - 17:00
C516 North
Andrew Kentaro Inge
C516 North må 12:30 - 17:00

Ingen kurs angiven -

Institutionen för material- och miljökemi
må 12:30 - 17:00
C545
Mathias Nero
C545 må 12:30 - 17:00

Matematik för naturvetenskaper II - MM4001
Föreläsning
Matematik
må 12:45 - 14:30
Sal 15
Salvador Rodriguez Lopez
Sal 15 må 12:45 - 14:30

Ingen kurs angiven -

Musikvetenskap
må 12:45 - 16:00
Auditoriet
Auditoriet må 12:45 - 16:00

Organisation och ledarskap i socialt arbete - SU7229
Föreläsning
Institutionen för socialt arbete
må 12:45 - 16:00
via Zoom
David Matscheck
via Zoom må 12:45 - 16:00

Psykoterapi under handledning - PSTP35
Handledning
Psykologiska institutionen
må 13:00 - 16:00
Handledningsrum A404
PTU t6 KBT
Handledningsrum A404 må 13:00 - 16:00

Ingen kurs angiven -

må 13:00 - 14:00
Terapirum 12-108
Terapirum 12-108 må 13:00 - 14:00

Statistisk oövervakad inlärning - MT7039
Föreläsning
Matematisk statistik och försäkringsmatematik
må 13:00 - 15:45
Sal 22
Chun-Biu Li
Sal 22 må 13:00 - 15:45

Penningpolitik - EC38026
Föreläsning
Nationalekonomiska institutionen
må 13:00 - 16:00
A5137
A5137 må 13:00 - 16:00

Samhällskunskap II inom ämneslärarprogrammet - SV200L
Föreläsning
Nationalekonomiska institutionen
må 13:00 - 15:00
B419
Mårten Larsson
B419 må 13:00 - 15:00

Ekonometri I - EC38002
Föreläsning
Nationalekonomiska institutionen
må 13:00 - 15:00
F4204
F4204 må 13:00 - 15:00

Avancerad hydrologi - GE8032
Självstudier
Institutionen för naturgeografi
må 13:00 - 17:00
U30
U30 må 13:00 - 17:00

Samhällsplanering III - KG3217
Föreläsning
Kulturgeografiska institutionen
må 13:00 - 14:45
Y21
Bo Malmberg
Alla
Y21 må 13:00 - 14:45

Urban governance - KG2312
Föreläsning
Kulturgeografiska institutionen
må 13:00 - 14:45
De Geersalen
Lena Fält
Alla
De Geersalen må 13:00 - 14:45

Ingen kurs angiven -

Institutionen för material- och miljökemi
må 13:00 - 16:30
C513, Flexiroom
Roja Rahmani
C513, Flexiroom må 13:00 - 16:30

Psykoterapi under handledning - SUT005

Institutionen för socialt arbete
må 13:00 - 16:00
Sal 028
Ulrik Hansson Molin
Sal 028 må 13:00 - 16:00

Etnologi I - ETG100
Seminarium
Etnologi
må 13:00 - 15:00
via Athena
Andrea Dankic
Grupp 2
via Athena må 13:00 - 15:00

Genusvetenskap I - GV1000
Föreläsning
Genusvetenskap
må 13:00 - 15:00
via Athena
Fia Sundevall
Alla
via Athena må 13:00 - 15:00

Religionshistoria I - RHG001
Föreläsning
Religionshistoria
må 13:00 - 16:00
via Athena
Andreas Nordberg
ALLA - Intro relhist.
via Athena må 13:00 - 16:00

Religionshistoria - kandidatkurs - RHG003
Föreläsning
Religionshistoria
må 13:00 - 16:00
via Athena
Egil Asprem
via Athena må 13:00 - 16:00

Internationell skatterätt - JU664A
Seminarium
Juridiska institutionen
må 13:00 - 15:00
via Athena
Jérôme Monsenego
via Athena må 13:00 - 15:00

Forskningsmetod och statistik - PSPR09
Seminarium
Psykologiska institutionen
må 13:00 - 15:00
via Athena
Andreas Jemstedt
via Athena må 13:00 - 15:00

Religionsvetenskap IV, magisterkurs inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan - RKVA01
Seminarium
Religionshistoria
må 13:00 - 15:00
via Athena
Olof Sundqvist
via Athena må 13:00 - 15:00

Förmedling av romansk litteratur i en global värld - RS71FR
Seminarium
Romanska och klassiska institutionen
må 13:00 - 15:00
via Athena
Ken Benson
via Athena må 13:00 - 15:00

Franska I - FR130B
Seminarium
Franska
må 13:00 - 15:00
via Athena
Jacqueline Kellgren
FRI, dag Grupp2
via Athena må 13:00 - 15:00

Genusvetenskap II - GV2001
Seminarium
Genusvetenskap
må 13:00 - 15:00
via Athena
Malena Gustavsson
Grupp 2
via Athena må 13:00 - 15:00

Juridisk introduktionskurs - JU610L
Seminarium
Juridiska institutionen
må 13:00 - 16:00
via Athena
Mia Carlsson
Grupp 1
via Athena må 13:00 - 16:00

Juridisk introduktionskurs - JU610L
Seminarium
Juridiska institutionen
må 13:00 - 16:00
via Athena
Jonny Flodin
Grupp 2
via Athena må 13:00 - 16:00

Juridisk introduktionskurs - JU610L
Seminarium
Juridiska institutionen
må 13:00 - 16:00
via Athena
Johan Mörlin
Grupp 3
via Athena må 13:00 - 16:00

Juridisk introduktionskurs - JU610L
Seminarium
Juridiska institutionen
må 13:00 - 16:00
via Athena
Emil Elgebrant
Grupp 4
via Athena må 13:00 - 16:00

Juridisk introduktionskurs - JU610L
Seminarium
Juridiska institutionen
må 13:00 - 16:00
via Athena
Algot Bengtsson
Grupp 5
via Athena må 13:00 - 16:00

Rättshistoria - JU213L
Gruppövning
Juridiska institutionen
må 13:00 - 15:00
via Athena
Grupp 2
via Athena må 13:00 - 15:00

Rättshistoria - JU213L
Gruppövning
Juridiska institutionen
må 13:00 - 15:00
via Athena
Grupp 5
via Athena må 13:00 - 15:00

Vetenskaplig teori och metod II - UCG127
Föreläsning
Institutionen för pedagogik och didaktik
må 13:00 - 16:00
via Athena
Elias Schwieler
Distans Alla
via Athena må 13:00 - 16:00

Det professionella samtalet i vägledningsprocessen - UCSY05
Seminarium
Institutionen för pedagogik och didaktik
må 13:00 - 16:00
via Athena
Distans Alla
via Athena må 13:00 - 16:00

Examensarbete - JU105H
Projektseminarium
Juridiska institutionen
må 13:00 - 15:00
via Athena
Reb Kerstinsdotter
Grupp 30
via Athena må 13:00 - 15:00

Examensarbete - JU105H
Projektseminarium
Juridiska institutionen
må 13:00 - 15:00
via Athena
Annika Suominen
Grupp 43
via Athena må 13:00 - 15:00

Examensarbete - JU105H
Projektseminarium
Juridiska institutionen
må 13:00 - 15:00
via Athena
Erik Svensson
Grupp 44
via Athena må 13:00 - 15:00

Examensarbete - JU105H
Projektseminarium
Juridiska institutionen
må 13:00 - 15:00
via Athena
Jori Munukka
Grupp 3
via Athena må 13:00 - 15:00

Examensarbete - JU105H
Projektseminarium
Juridiska institutionen
må 13:00 - 15:00
via Athena
Gustaf Almkvist
Grupp 45
via Athena må 13:00 - 15:00

Examensarbete - JU105H
Projektseminarium
Juridiska institutionen
må 13:00 - 15:00
via Athena
Claes Lernestedt
Grupp 46
via Athena må 13:00 - 15:00

Examensarbete - JU105H
Projektseminarium
Juridiska institutionen
må 13:00 - 15:00
via Athena
Mauro Zamboni
Grupp 39
via Athena må 13:00 - 15:00

Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation - UB406Y
Föreläsning
Förskollärarutbildn. och förskoleforskning FUFF
må 13:00 - 15:00
Webbaserad undervisning
Monica Söderström Lareu
Alla
Webbaserad undervisning må 13:00 - 15:00

Statistikens grunder - ST111G
Föreläsning
Statistiska institutionen
må 13:00 - 15:00
Webbaserad undervisning
Alla
Webbaserad undervisning må 13:00 - 15:00

Statistisk teori med tillämpningar - ST211G
Föreläsning
Statistiska institutionen
må 13:00 - 15:00
Webbaserad undervisning
Alla
Webbaserad undervisning må 13:00 - 15:00

Internationella relationer I - EH1901
Seminarium
Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
må 13:00 - 15:00
Webbaserad undervisning
Emma Rosengren
1901 gr 2
Webbaserad undervisning må 13:00 - 15:00

Lek i förskolan – möten och meningsskapande - UB607Y
Seminarium
Förskollärarutbildn. och förskoleforskning FUFF
må 13:00 - 16:00
Webbaserad undervisning
Isabelle Letellier
Grupp 3
Webbaserad undervisning må 13:00 - 16:00

Lek i förskolan – möten och meningsskapande - UB607Y
Seminarium
Förskollärarutbildn. och förskoleforskning FUFF
må 13:00 - 16:00
Webbaserad undervisning
Caroline Tornehag Forså
Grupp 2
Webbaserad undervisning må 13:00 - 16:00

Lek i förskolan – möten och meningsskapande - UB607Y
Seminarium
Förskollärarutbildn. och förskoleforskning FUFF
må 13:00 - 16:00
Webbaserad undervisning
Alexandra Lundholm
Grupp 1
Webbaserad undervisning må 13:00 - 16:00

Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling - UB308Y
Seminarium
Förskollärarutbildn. och förskoleforskning FUFF
må 13:00 - 15:30
Webbaserad undervisning
Charlotte Holmberg
Grupp 5
Webbaserad undervisning må 13:00 - 15:30

Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling - UB308Y
Seminarium
Förskollärarutbildn. och förskoleforskning FUFF
må 13:00 - 15:30
Webbaserad undervisning
Bodil Halvars
Grupp 1
Webbaserad undervisning må 13:00 - 15:30

Statistiska beräkningar - ST5101
Föreläsning
Statistiska institutionen
må 13:00 - 16:00
Webbaserad undervisning
Webbaserad undervisning må 13:00 - 16:00

Internationella relationer II - EH1904
Seminarium
Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
må 13:00 - 15:00
Webbaserad undervisning
Nina Krickel-Choi
1904 gr 2
Webbaserad undervisning må 13:00 - 15:00

Internationella relationer i Östasien - EH6108
Seminarium
Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
må 13:00 - 15:00
Webbaserad undervisning
Nicholas Olczak
6108 Alla
Webbaserad undervisning må 13:00 - 15:00

Förskolans historia och plats i samhället - UB213Y
Seminarium
Förskollärarutbildn. och förskoleforskning FUFF
må 13:00 - 16:00
Webbaserad undervisning
Sofia Grunditz
Grupp 5
Webbaserad undervisning må 13:00 - 16:00

Förskolans historia och plats i samhället - UB213Y
Seminarium
Förskollärarutbildn. och förskoleforskning FUFF
må 13:00 - 16:00
Webbaserad undervisning
Gudrun Samland Hellström
Grupp 4
Webbaserad undervisning må 13:00 - 16:00

Förskolans historia och plats i samhället - UB213Y
Seminarium
Förskollärarutbildn. och förskoleforskning FUFF
må 13:00 - 16:00
Webbaserad undervisning
Annelie Fredricson
Grupp 3
Webbaserad undervisning må 13:00 - 16:00

Förskolans historia och plats i samhället - UB213Y
Seminarium
Förskollärarutbildn. och förskoleforskning FUFF
må 13:00 - 16:00
Webbaserad undervisning
Sara Backman Prytz
Grupp 2
Webbaserad undervisning må 13:00 - 16:00

Förskolans historia och plats i samhället - UB213Y
Seminarium
Förskollärarutbildn. och förskoleforskning FUFF
må 13:00 - 16:00
Webbaserad undervisning
Adrian Thomasson
Grupp 1
Webbaserad undervisning må 13:00 - 16:00

Förskoledidaktik med inriktning mot språk - ULV - UB34UU
Föreläsning
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
må 13:00 - 15:00
Webbaserad undervisning
Monica Söderström Lareu
Webbaserad undervisning må 13:00 - 15:00

Medie- och kommunikationsvetenskap - kandidatkurs - MK3014
Föreläsning
Enheten för journalistik medier och kommunikation JMK
må 13:00 - 15:00
Webbaserad undervisning
Sven Ross
Alla
Webbaserad undervisning må 13:00 - 15:00

Sociala relationer i skolan: Grundlärare, fritidshem - UB214A
Seminarium
Barn och ungdomsvetenskap BUVA
må 13:00 - 16:00
Webbaserad undervisning
Patrik Lindholm
Grupp 1
Webbaserad undervisning må 13:00 - 16:00

Teatervetenskap - kandidatkurs - TVKAN3
Seminarium
Teatervetenskap
må 13:00 - 15:00
Webbaserad undervisning
Magnus Tessing Schneider
Webbaserad undervisning må 13:00 - 15:00

Konstvetenskap I - KV1500
Seminarium
Konstvetenskap
må 13:00 - 14:00
Webbaserad undervisning
Anna-Maria Hällgren
Grupp 3
Webbaserad undervisning må 13:00 - 14:00

Svenska II, ämneslärarprogrammet 7-9, gy - NSN230
Seminarium
Litteraturvetenskap
må 13:00 - 16:00
Webbaserad undervisning
Johan Lundberg
Grupp 2
Webbaserad undervisning må 13:00 - 16:00

Litteraturvetenskap I - LV0001
Seminarium
Litteraturvetenskap
må 13:00 - 15:00
Webbaserad undervisning
Krzysztof Bak
Grupp C
Webbaserad undervisning må 13:00 - 15:00

Litteraturvetenskap kandidatkurs - LV3000
Undervisning
Litteraturvetenskap
må 13:00 - 15:00
Webbaserad undervisning
Carin Franzén
Webbaserad undervisning må 13:00 - 15:00

Att läsa och tolka litteraturens klassiker A - LVAK03
Undervisning
Litteraturvetenskap
må 13:00 - 15:00
Webbaserad undervisning
Anna Cullhed
Webbaserad undervisning må 13:00 - 15:00

Idéhistoria I - IH1000
Seminarium
Idéhistoria
må 13:00 - 14:00
Webbaserad undervisning
Adam Kjellgren
Grupp C
Webbaserad undervisning må 13:00 - 14:00

Luftkvalitet: utomhus och inomhus - MI7007
Föreläsning
Institutionen för miljövetenskap
må 13:00 - 15:30
Webbaserad undervisning
Christer Johansson
Webbaserad undervisning må 13:00 - 15:30

Teckenspråkstolkning - kandidatkurs - TTA470
Föreläsning
Tolk- och översättarinstitutet
må 13:00 - 15:00
via Zoom
Elisabeth Geiger Poignant
via Zoom må 13:00 - 15:00

Psykoterapeutiska teorier och metoder i PDT - PSTPPD
Föreläsning
Psykologiska institutionen
må 13:00 - 16:00
via Zoom
PTU t4 PDT
via Zoom må 13:00 - 16:00

Psykoterapeutiska teorier och metoder inom KBT - PSSKBT
Föreläsning
Psykologiska institutionen
må 13:00 - 16:00
via Zoom
Therese Anderbro
PTU t4 KBT
via Zoom må 13:00 - 16:00

Psykoterapi och psykologisk behandling, 1: Teoretisk grund för bedömning och behandling - PSPR21
Föreläsning
Psykologiska institutionen
må 13:00 - 16:00
via Zoom
via Zoom må 13:00 - 16:00

Grupp, organisation och samhälle, 1: Gruppsykologi - PSPR13
Föreläsning
Psykologiska institutionen
må 13:00 - 16:00
via Zoom
Christin Mellner
via Zoom må 13:00 - 16:00

Svenska som andraspråk III inom ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbil - CTL300
Seminarium
Centrum för tvåspråkighetsforskning
må 13:00 - 16:00
via Zoom
Susan Sayehli
Alla grupper
via Zoom må 13:00 - 16:00

Svenska som andraspråk I inom ämneslärarprogrammet, för arbete i årskurs 7-9, gymnasieskolan oc - CTL101
Seminarium
Centrum för tvåspråkighetsforskning
må 13:00 - 16:00
via Zoom
Goran Maljan
Grupp 1
via Zoom må 13:00 - 16:00

Svenska I - NS1081
Seminarium
Svenska Nordiska språk
må 13:00 - 16:00
via Zoom
Sofia Jonsson
Grupp 2
via Zoom må 13:00 - 16:00

Praktisk retorik - NS1093
Seminarium
Svenska Nordiska språk
må 13:00 - 16:00
via Zoom
Erika Carlén
NS1093dag
via Zoom må 13:00 - 16:00

Kommunikatörsprogrammet, kurs 2 - NS2101
Seminarium
Svenska Nordiska språk
må 13:00 - 15:00
via Zoom
Andrea Asker Svedberg
Alla grupper
via Zoom må 13:00 - 15:00

Svenska III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 - NSÄA30
Seminarium
Svenska Nordiska språk
må 13:00 - 15:00
via Zoom
Mikael Kalm
Alla grupper
via Zoom må 13:00 - 15:00

Speciallärarens yrkesspecifika kompetenser, specialisering mot språk, läs- och skrivutveckling - UQ2SPR
Föreläsning
Specialpedagogiska institutionen
må 13:00 - 15:00
via Zoom
Alexandra Dylman
Alla
via Zoom må 13:00 - 15:00

Introduktion till specialpedagogik: internationella och jämförande perspektiv - UQ173F
Föreläsning
Specialpedagogiska institutionen
må 13:00 - 15:00
via Zoom
via Zoom må 13:00 - 15:00

Socialt arbete 6: Fördjupning i forskningsmetod och självständigt arbete - SUARB6
Workshop
Institutionen för socialt arbete
må 13:00 - 16:00
via Zoom
Patrik Karlsson
S6D
via Zoom må 13:00 - 16:00

Socialt arbete 2: Socialpolitik och rättsliga grunder - SU2H18
Seminarium
Institutionen för socialt arbete
må 13:00 - 16:00
via Zoom
Anita Dahllöf
S2E
via Zoom må 13:00 - 16:00

Socialt arbete 2: Socialpolitik och rättsliga grunder - SU2H18
Seminarium
Institutionen för socialt arbete
må 13:00 - 16:00
via Zoom
Lena Frankow
S2D
via Zoom må 13:00 - 16:00

Självständigt arbete för masterexamen i socialt arbete - SU9201
Workshop
Institutionen för socialt arbete
må 13:00 - 15:00
via Zoom
Ninive Von Greiff
via Zoom må 13:00 - 15:00

Språkintroduktion till akademiska studier för utländska lärare – ULV - NS172U
Seminarium
Svenska Nordiska språk
må 13:00 - 16:00
via Zoom
Yvonne Hedman
Språkintroduktion ULV - grupp 2
via Zoom må 13:00 - 16:00

Behörighetsgivande kurs i svenska - NS0333
Seminarium
Svenska Nordiska språk
må 13:00 - 15:00
via Zoom
Annette Lindberg
Alla grupper
via Zoom må 13:00 - 15:00

Skolan i samhället - UCG32K
Föreläsning
Filosofiska institutionen
må 13:00 - 15:00
via Zoom
Niklas Möller
via Zoom må 13:00 - 15:00

Svenska som andraspråk II inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i åk 7-9, gymnasieskolan och vu - USSV2C
Seminarium
Centrum för tvåspråkighetsforskning
må 13:00 - 16:00
via Zoom
Nicklas Junker
Grupp 1
via Zoom må 13:00 - 16:00

Modern sociologisk teori - SO7021
Seminarium
Sociologiska institutionen
må 13:00 - 16:00
via Zoom
Mikaela Sundberg
via Zoom må 13:00 - 16:00

Psykologi som vetenskap och profession - PSPR01
Ledning av seminarium
Psykologiska institutionen
må 13:00 - 15:00
via Zoom
Pehr Granqvist
via Zoom må 13:00 - 15:00

Utredning och åtgärder avseende individen, 2: Juridik och etik för psykologer - PSPR17
Föreläsning
Psykologiska institutionen
må 13:00 - 16:00
via Zoom
via Zoom må 13:00 - 16:00

Svenska I inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasiet - NSN110
Föreläsning
Svenska Nordiska språk
må 13:00 - 15:00
via Zoom
Jeanna Wennerberg
Alla grupper
via Zoom må 13:00 - 15:00

Didaktisk design som kunskapsområde och forskningsfält - PEA431
Föreläsning
Institutionen för pedagogik och didaktik
må 13:00 - 15:00
via Zoom
Eva Svärdemo Åberg
via Zoom må 13:00 - 15:00

Astronomisk observationsteknik I - AS7003
Föreläsning
Administrativa avdelningen
må 13:00 - 15:00
via Zoom
via Zoom må 13:00 - 15:00

Läs- och skrivinlärning - ULV - US961U
Seminarium
Språkdidaktik
må 13:00 - 16:00
via Zoom
Petra Kjellarsson
Grupp 2
via Zoom må 13:00 - 16:00

Svenskt teckenspråk III - LIT413
Övning
Institutionen för lingvistik
må 13:00 - 14:30
via Zoom
Magnus Ryttervik
Teckenspråk i teori och praktik II-grB
via Zoom må 13:00 - 14:30

Svenskt teckenspråk III - LIT413
Övning
Institutionen för lingvistik
må 13:00 - 14:30
via Zoom
Josephine Willing
Teckenspråk i teori och praktik II-grA
via Zoom må 13:00 - 14:30

Naturvetenskapligt basår - BÅ0002
Föreläsning
Fysikum
må 13:00 - 15:00
via Zoom
Alla
via Zoom må 13:00 - 15:00

Arbete, organisation och grupp, 1: Fördjupning i teori och metod - PSPR24
Eget arbete
Psykologiska institutionen
må 13:00 - 16:00
via Zoom
PP t7 KBT
via Zoom må 13:00 - 16:00

Teckenspråk och tolkning II - TTA236
Seminarium
Tolk- och översättarinstitutet
må 13:00 - 15:00
via Zoom
Jenny Olsson
via Zoom må 13:00 - 15:00

Utvecklingspsykologi, 2: Skolåldern och adolescensen - PSPR05
Seminarium
Psykologiska institutionen
må 13:00 - 15:00
via Zoom
Ingela Clausén Gull
via Zoom må 13:00 - 15:00

Utvecklingspsykologi, 2: Skolåldern och adolescensen - PSPR05
Seminarium
Psykologiska institutionen
må 13:00 - 15:00
via Zoom
Johanna Stålnacke
via Zoom må 13:00 - 15:00

Historia II inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasieskolan - HIÄ203
Seminarium
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
må 13:00 - 15:00
via Zoom
Martin Karlsson
Grupp 2
via Zoom må 13:00 - 15:00

Specialpedagogik som tvärvetenskap - UQ1SLY
Introduktion
Specialpedagogiska institutionen
må 13:00 - 14:00
via Zoom
Alla
via Zoom må 13:00 - 14:00

Lingvistik II - LIN210
Föreläsning
Institutionen för lingvistik
må 13:00 - 15:00
via Zoom
Pétur Helgason
via Zoom må 13:00 - 15:00

Beteendevetenskaplig kurs: Personal, arbete, organisation - PEPAO1
Föreläsning
Psykologiska institutionen
må 13:00 - 16:00
via Zoom
Annika Lantz Friedrich
Alla
via Zoom må 13:00 - 16:00

Socialt arbete I: Introduktion till kunskapsfältet - SUARB1
Seminarium
Institutionen för socialt arbete
må 13:00 - 16:00
via Zoom
Åsa Backlund
S1C
via Zoom må 13:00 - 16:00

Civilrätt C - JU217L
Föreläsning
Juridiska institutionen
må 13:00 - 14:00
via Zoom
Petra Herzfeld Olsson
JU217L Alla
via Zoom må 13:00 - 14:00

Svenska för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, III - US303G
Seminarium
Språkdidaktik
må 13:00 - 16:00
via Zoom
Grupp 3
via Zoom må 13:00 - 16:00

Självständigt arbete - PSPR30
Föreläsning
Psykologiska institutionen
må 13:00 - 16:00
via Zoom
Petra Lindfors
PP t9 KBT
via Zoom må 13:00 - 16:00

Fysikalisk kemi - KZ4018
Omtentamen
Institutionen för material- och miljökemi
må 13:00 - 18:00
via Zoom
via Zoom må 13:00 - 18:00

Organisk kemi I - KO2003
Omtentamen
Institutionen för organisk kemi
må 13:00 - 18:30
via Zoom
via Zoom må 13:00 - 18:30

Masterkurs i specialpedagogik - specialpedagogik i policy och praktik - UQA001
Föreläsning
Specialpedagogiska institutionen
må 13:00 - 15:00
via Zoom
Wieland Wermke
via Zoom må 13:00 - 15:00

Portföljteori - FE4128
Föreläsning
Företagsekonomiska institutionen
må 13:00 - 15:00
via Zoom
Jarkko Peltomäki
via Zoom må 13:00 - 15:00

1900-talets konstmusik - MV19KM
Föreläsning
Musikvetenskap
må 13:00 - 16:00
via Zoom
Jacob Derkert-Rosenberg
via Zoom må 13:00 - 16:00

Språkkonsultprogrammet, kandidatkurs - NS6016
Seminarium
Svenska Nordiska språk
må 13:00 - 16:00
via Zoom
Lena Lind Palicki
Alla grupper
via Zoom må 13:00 - 16:00

Musikvetenskap - Intermedialitet: från opera till datorspel - MVINOD
Seminarium
Musikvetenskap
må 13:00 - 15:15
via Zoom
Johanna Ethnersson Pontara
via Zoom må 13:00 - 15:15

Psykologi I - PS1122
Seminarium
Psykologiska institutionen
må 13:00 - 16:00
via Zoom
Elli van Berlekom
1SOC Grupp 9
via Zoom må 13:00 - 16:00

Psykologi I - PS1122
Seminarium
Psykologiska institutionen
må 13:00 - 16:00
via Zoom
Rebecca Fältén
1SOC Grupp 10
via Zoom må 13:00 - 16:00

Fronter i marknadsföringsforskning - FE3340
Föreläsning
Företagsekonomiska institutionen
må 13:00 - 15:00
via Zoom
David Sörhammar
via Zoom må 13:00 - 15:00

Processrätt - JU212L
Seminarium
Juridiska institutionen
må 13:00 - 15:00
via Zoom
Monica Seifert
Grupp 5
via Zoom må 13:00 - 15:00

Processrätt - JU212L
Seminarium
Juridiska institutionen
må 13:00 - 15:00
via Zoom
Magnus Gulliksson
Grupp 11
via Zoom må 13:00 - 15:00

Matematik för grundlärare F-3, I: Grundläggande taluppfattning och tals användning - UM2201
Seminarium
MND
må 13:00 - 15:00
via Zoom
Mona Hverven
Grupp 4
via Zoom må 13:00 - 15:00

Modevetenskap II - FS7022
Föreläsning
Centrum för modevetenskap
må 13:00 - 15:00
via Zoom
Paula Von Wachenfeldt
Mode II-alla
via Zoom må 13:00 - 15:00

Bild och form i skolan I för fritidshem och årskurs F-6 - HVB1FR
Seminarium
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
må 13:00 - 15:00
via Zoom
Grupp 1
via Zoom må 13:00 - 15:00

Bild och form i skolan I för fritidshem och årskurs F-6 - HVB1FR
Seminarium
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
må 13:00 - 16:00
via Zoom
Mimmi Larsson
Grupp 2
via Zoom må 13:00 - 16:00

Engelska II - ENGE02
Information
Engelska institutionen
må 13:00 - 14:00
via Zoom
Helena Engler
Engelska II All groups
via Zoom må 13:00 - 14:00

Personalvetenskap - SOD240
Seminarium
Sociologiska institutionen
må 13:00 - 16:00
via Zoom
Gitte Blomgren
Grupp 1
via Zoom må 13:00 - 16:00

Examensarbete i Reklam och PR för masterexamen - PR5911
Föreläsning
Företagsekonomiska institutionen
må 13:00 - 16:00
via Zoom
Johanna Fernholm
via Zoom må 13:00 - 16:00

Samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs 4-6, Historia, Religionskunskap, - HV461S
Seminarium
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
må 13:00 - 16:00
via Zoom
Frederik Wallenstein
via Zoom må 13:00 - 16:00

Rättsinformatik - JU225H
Föreläsning
Juridiska institutionen
må 13:00 - 15:00
via Zoom
Cecilia Magnusson Sjöberg
Alla
via Zoom må 13:00 - 15:00

Globala marknader - FE2631
Föreläsning
Företagsekonomiska institutionen
må 13:00 - 14:00
via Zoom
via Zoom må 13:00 - 14:00

Stamceller i utvecklings- och cancerbiologi - BL7047
Seminarium
Institutionen för biologisk grundutbildning
må 13:00 - 14:00
via Zoom
Qi Dai
via Zoom må 13:00 - 14:00

Miljöbiogeokemi - MI8017
Föreläsning
Institutionen för miljövetenskap
må 13:00 - 15:00
via Zoom
Birgit Wild
via Zoom må 13:00 - 15:00

Ledning av mänskliga resurser - FE5236
Föreläsning
Företagsekonomiska institutionen
må 13:00 - 15:00
via Zoom
Tommy Jensen
via Zoom må 13:00 - 15:00

Praktisk filosofi II - FI20N1
Övning
Praktisk filosofi
må 13:00 - 14:00
via Zoom
via Zoom må 13:00 - 14:00

Svenska som andraspråk I inom ämneslärarprogrammet, för arbete i årskurs 7-9, gymnasieskolan oc - CTL101
Grammatikstuga
Centrum för tvåspråkighetsforskning
må 13:00 - 14:00
via Zoom
Olivia Spångberg
Grupp 2
via Zoom må 13:00 - 14:00

Programmeringsteknik för matematiker - DA2004
Föreläsning
Matematik
må 13:15 - 15:00
Sal 36
Anders Mörtberg
Sal 36 må 13:15 - 15:00

Mesoskalig meteorologi - MO8005
Övrigt
Meteorologiska institutionen (MISU)
må 13:15 - 15:00
C619 Bolinsalen
Abdelwaheb Hannachi
C619 Bolinsalen må 13:15 - 15:00

Toxikologi för miljövetare - MI7015
Föreläsning
Institutionen för miljövetenskap
må 13:15 - 14:00
Webbaserad undervisning
Hanna Gustavsson
Webbaserad undervisning må 13:15 - 14:00

Svenska för grundlärare i grundskolans årskurs 4-6, III - US306G
Seminarium
Svenska Nordiska språk
må 13:30 - 15:15
via Zoom
Daniel Brånn
Grupp 3
via Zoom må 13:30 - 15:15

Sociologi II - SOA200
Seminarium
Sociologiska institutionen
må 13:30 - 15:30
via Zoom
SOA200 Alla
via Zoom må 13:30 - 15:30

Avancerad reell analys II - MM8039
Föreläsning
Matematik
må 13:45 - 15:30
Seminarierum 306
Pavel Kurasov
Seminarierum 306 må 13:45 - 15:30

Mikrobiologi - BL7045
Laboration
Institutionen för biologisk grundutbildning
må 14:00 - 17:00
E214
Franziska Hildebrandt
E214 må 14:00 - 17:00

Mikroteori med tillämpningar - EC1111
Föreläsning
Nationalekonomiska institutionen
må 14:00 - 17:00
Aula Magna vänster hörsal
Jonas Vlachos
Mikroteori med tillämpningar
Aula Magna vänster hörsal må 14:00 - 17:00

Spanska - magisterkurs - ESMAGI
Föreläsning
Spanska
må 14:00 - 16:00
via Athena
Laura Alvarez Lopez
via Athena må 14:00 - 16:00

Latinamerikastudier - kandidatkurs - LA3300
Föreläsning
Latinamerikainstitutet Latinamerikastudier
må 14:00 - 16:00
via Athena
Ariel Sribman Mittelman
via Athena må 14:00 - 16:00

Spanska II - ES230A
Undervisning
Spanska
må 14:00 - 16:00
via Athena
Anthony John Lappin
Spa II Grupp 1
via Athena må 14:00 - 16:00

Italienska II - IT230A
Undervisning
Italienska
må 14:00 - 16:00
via Athena
Giorgio Basciu
via Athena må 14:00 - 16:00

Sociala relationer i skolan - UB123F
Seminarium
Barn och ungdomsvetenskap BUVA
må 14:00 - 17:00
Webbaserad undervisning
Fanny Edenroth Cato
Webbaserad undervisning må 14:00 - 17:00

Idéhistoria, från antiken till upplysningen - IH1275
Föreläsning
Idéhistoria
må 14:00 - 16:00
Webbaserad undervisning
Karin Dirke
Helklass
Webbaserad undervisning må 14:00 - 16:00

Civilrätt C - JU217L
Föreläsning
Juridiska institutionen
må 14:00 - 16:00
via Zoom
Johan Schüldt
JU217L Alla
via Zoom må 14:00 - 16:00

Kinesiska II - KI2401
Gästföreläsning
Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier
må 14:00 - 15:45
via Zoom
Monika Gänssbauer
via Zoom må 14:00 - 15:45

Mellanöstern- och Nordafrikastudier II - ABMCG2
Föreläsning
Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier
må 14:00 - 15:45
via Zoom
Seren Selvin Korkmaz
via Zoom må 14:00 - 15:45

Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier II - ABAG02
Föreläsning
Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier
må 14:00 - 15:45
via Zoom
Astrid Ottosson al Bitar
Grupp 2
via Zoom må 14:00 - 15:45

Specialpedagogik som tvärvetenskap - UQ1SLY
Seminarium
Specialpedagogiska institutionen
må 14:00 - 16:30
via Zoom
Grupp 2
via Zoom må 14:00 - 16:30

Specialpedagogik som tvärvetenskap - UQ1SLY
Seminarium
Specialpedagogiska institutionen
må 14:00 - 16:30
via Zoom
Grupp 1
via Zoom må 14:00 - 16:30

Processrätt - JU212L
Seminarium
Juridiska institutionen
må 14:00 - 15:00
via Zoom
Grupp 7
via Zoom må 14:00 - 15:00

Processrätt - JU212L
Seminarium
Juridiska institutionen
må 14:00 - 15:00
via Zoom
Grupp 14
via Zoom må 14:00 - 15:00

Ingen kurs angiven -

Engelska institutionen
må 14:00 - 16:00
via Zoom
via Zoom må 14:00 - 16:00

Filmvetenskap I - FV1011
Seminarium
Enheten för filmvetenskap
må 14:00 - 16:00
via Zoom
Saki Kobayashi
Film I grupp 4
via Zoom må 14:00 - 16:00

Filmvetenskap I - FV1011
Seminarium
Enheten för filmvetenskap
må 14:00 - 16:00
via Zoom
Ole Johnny Fossås
Film I grupp 2
via Zoom må 14:00 - 16:00

Rörliga bilder i genusperspektiv - FV1016
Föreläsning
Enheten för filmvetenskap
må 14:00 - 16:00
via Zoom
Elizabeth Castaldo Lundén
via Zoom må 14:00 - 16:00

Globala marknader - FE2631
Föreläsning
Företagsekonomiska institutionen
må 14:00 - 16:00
via Zoom
via Zoom må 14:00 - 16:00

Att undervisa i samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen årskurs F-3 - HVF3FV
Seminarium
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
må 14:00 - 16:30
via Zoom
Anna Jonsson
via Zoom må 14:00 - 16:30

Stamceller i utvecklings- och cancerbiologi - BL7047
Föreläsning
Institutionen för biologisk grundutbildning
må 14:00 - 16:00
via Zoom
via Zoom må 14:00 - 16:00

Algoritmer och komplexitet - DA3004
Övning
Datalogi och beräkningsteknik
må 14:30 - 15:15
Sal 32
Marc Hellmuth
Sal 32 må 14:30 - 15:15

Organisation och ledarskap i socialt arbete - SU7229

Institutionen för socialt arbete
må 14:30 - 16:00
via Zoom
David Matscheck
via Zoom må 14:30 - 16:00

Svenskt teckenspråk III - LIT413
Övning
Institutionen för lingvistik
må 14:30 - 16:00
via Zoom
Josephine Willing
Teckenspråk i teori och praktik II-grB
via Zoom må 14:30 - 16:00

Svenskt teckenspråk III - LIT413
Övning
Institutionen för lingvistik
må 14:30 - 16:00
via Zoom
Magnus Ryttervik
Teckenspråk i teori och praktik II-grA
via Zoom må 14:30 - 16:00

Matematik för grundlärare F-3, I: Grundläggande taluppfattning och tals användning - UM2201
Seminarium
MND
må 14:30 - 16:30
via Zoom
Eva Rosenqvist
Grupp 1
via Zoom må 14:30 - 16:30

Matematik för naturvetenskaper II - MM4001
Handledning
Matematik
må 14:45 - 16:30
Sal 15
Salvador Rodriguez Lopez
Alla Grupper UM4042
Sal 15 må 14:45 - 16:30

Psykoterapi under handledning - PSTP35
Handledning
Psykologiska institutionen
må 15:00 - 17:00
Handledningsrum B307
PTU t6 PDT
Handledningsrum B307 må 15:00 - 17:00

Psykoterapi under handledning - PSTP35
Handledning
Psykologiska institutionen
må 15:00 - 17:00
Handledningsrum A402
Herman Daniels
PTU t6 PDT
Handledningsrum A402 må 15:00 - 17:00

Psykoterapi under handledning - PSTP35
Handledning
Psykologiska institutionen
må 15:00 - 17:00
Handledningsrum B308
PTU t6 PDT
Handledningsrum B308 må 15:00 - 17:00

Psykoterapi under handledning - PSTP35
Handledning
Psykologiska institutionen
må 15:00 - 17:00
Handledningsrum 104
PTU t6 PDT
Handledningsrum 104 må 15:00 - 17:00

Ingen kurs angiven -

må 15:00 - 16:00
Terapirum 12-201
Terapirum 12-201 må 15:00 - 16:00

Law and Economics 1 - EC2105
Föreläsning
Nationalekonomiska institutionen
må 15:00 - 17:00
E306
Lars Thomas Vahtrik
E306 må 15:00 - 17:00

Ryska för nybörjare - SLRYNY
Registrering
Slaviska
må 15:00 - 20:00
Biblioteket E479
Åke Zimmermann Bjersby
Biblioteket E479 må 15:00 - 20:00

Rättshistoria - JU213L
Gruppövning
Juridiska institutionen
må 15:00 - 17:00
via Athena
Grupp 6
via Athena må 15:00 - 17:00

Forskningsmetod och statistik - PSPR09
Seminarium
Psykologiska institutionen
må 15:00 - 17:00
via Athena
Andreas Jemstedt
via Athena må 15:00 - 17:00

Etnologi I - ETG100
Seminarium
Etnologi
må 15:00 - 17:00
via Athena
Lenita Kefala
Grupp 3
via Athena må 15:00 - 17:00

Rättshistoria - JU213L
Gruppövning
Juridiska institutionen
må 15:00 - 17:00
via Athena
Grupp 3
via Athena må 15:00 - 17:00

Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs - HA11FF
Aktivitet
Juridiska institutionen
må 15:00 - 15:15
via Athena
via Athena må 15:00 - 15:15

Multivariata metoder - ST304G
Dataövningar
Statistiska institutionen
må 15:00 - 17:00
Webbaserad undervisning
Webbaserad undervisning må 15:00 - 17:00

Internationella relationer I - EH1901
Seminarium
Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
må 15:00 - 17:00
Webbaserad undervisning
Emma Rosengren
1901 gr 3
Webbaserad undervisning må 15:00 - 17:00

Speciallärarens yrkesspecifika kompetenser, specialisering mot språk, läs- och skrivutveckling - UQ2SPR
Föreläsning
Specialpedagogiska institutionen
må 15:00 - 17:00
via Zoom
Wieland Wermke
Alla
via Zoom må 15:00 - 17:00

Svensk rätt i internationell belysning - JU630E

Juridiska institutionen
må 15:00 - 17:00
via Zoom
via Zoom må 15:00 - 17:00

Portugisiska II - PO230A
Undervisning
Portugisiska
må 15:00 - 17:00
via Zoom
Anna Jon-And
via Zoom må 15:00 - 17:00

Beteendevetenskaplig kurs: Personal, arbete, organisation - PEPAO1
Seminarium
Sociologiska institutionen
må 15:00 - 17:00
via Zoom
PEPAO1 grupp 3
via Zoom må 15:00 - 17:00

Portugisiska I - PO130A
Undervisning
Portugisiska
må 15:00 - 17:00
via Zoom
via Zoom må 15:00 - 17:00

Psykologi III - PS3311
Föreläsning
Psykologiska institutionen
må 15:00 - 18:00
via Zoom
Stephan Baraldi
via Zoom må 15:00 - 18:00

Postkolonial litteratur 1 - ENP1H9
Seminarium
Engelska institutionen
må 15:00 - 17:00
via Zoom
Adnan Mahmutovic
via Zoom må 15:00 - 17:00

Processrätt - JU212L
Seminarium
Juridiska institutionen
må 15:00 - 17:00
via Zoom
Monica Seifert
Grupp 7
via Zoom må 15:00 - 17:00

Processrätt - JU212L
Seminarium
Juridiska institutionen
må 15:00 - 17:00
via Zoom
Magnus Gulliksson
Grupp 14
via Zoom må 15:00 - 17:00

Samtida utmaningar inom marknadskommunikation - PR4526
Föreläsning
Företagsekonomiska institutionen
må 15:00 - 18:00
via Zoom
Susanna Molander
via Zoom må 15:00 - 18:00

Engelska I för årskurs 4-6 - US7E1F
Seminarium
Språkdidaktik
må 15:00 - 17:00
via Zoom
Maria Nilsson
via Zoom må 15:00 - 17:00

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen - HV426F
Seminarium
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
må 15:00 - 17:30
via Zoom
Niclas Runebou
via Zoom må 15:00 - 17:30

Programmeringsteknik för matematiker - DA2004
Laboration
Matematik
må 15:15 - 17:00
Sal 36
Anders Mörtberg
Sal 36 må 15:15 - 17:00

Matematik för grundlärare F-3, I: Grundläggande taluppfattning och tals användning - UM2201
Seminarium
MND
må 15:15 - 17:15
via Zoom
Mona Hverven
Grupp 3
via Zoom må 15:15 - 17:15

Verksamhetsförlagd utbildning IV - Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6. - UM7026
Seminarium
MND
må 15:30 - 17:30
via Zoom
Grupp 1
via Zoom må 15:30 - 17:30

Avancerad reell analys II - MM8039
Lektion
Matematik
må 15:45 - 16:30
Seminarierum 306
Pavel Kurasov
Seminarierum 306 må 15:45 - 16:30

Ingen kurs angiven -

må 16:00 - 17:00
Terapirum 12-108
Terapirum 12-108 må 16:00 - 17:00

Ingen kurs angiven -

må 16:00 - 17:00
Terapirum 12-208
Terapirum 12-208 må 16:00 - 17:00

Ingen kurs angiven -

må 16:00 - 17:00
Terapirum 12-204
Terapirum 12-204 må 16:00 - 17:00

Ingen kurs angiven -

Institutionen för organisk kemi
må 16:00 - 18:00
A501
Kálmán J Szabó
A501 må 16:00 - 18:00

Italienska III - IT330A
Undervisning
Italienska
må 16:00 - 18:00
via Athena
Marta Garbelli
via Athena må 16:00 - 18:00

Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer - UB125F
Föreläsning
Förskollärarutbildn. och förskoleforskning FUFF
må 16:00 - 18:00
Webbaserad undervisning
Mie Josefson
UB125F Grupp A
Webbaserad undervisning må 16:00 - 18:00

Pedagogisk utredning, åtgärdsprogram och utvärdering II - UQ424F
Föreläsning
Specialpedagogiska institutionen
må 16:00 - 18:00
via Zoom
Barbro Johansson
via Zoom må 16:00 - 18:00

Taktilt teckenspråk och socialhaptisk kommunikation - LIT004
Föreläsning
Institutionen för lingvistik
må 16:00 - 19:00
via Zoom
Johanna Mesch
via Zoom må 16:00 - 19:00

Globala marknader - FE2631
Föreläsning
Företagsekonomiska institutionen
må 16:00 - 17:00
via Zoom
via Zoom må 16:00 - 17:00

Ingen kurs angiven -

må 17:00 - 18:00
Terapirum 12-204
Terapirum 12-204 må 17:00 - 18:00

Ingen kurs angiven -

må 17:00 - 18:00
Terapirum 12-208
Terapirum 12-208 må 17:00 - 18:00

Ingen kurs angiven -

må 17:00 - 18:00
Terapirum 12-108
Terapirum 12-108 må 17:00 - 18:00

Ingen kurs angiven -

må 17:00 - 18:00
Terapirum 12-111
Terapirum 12-111 må 17:00 - 18:00

Grekiska I, 2 - KSA012
Undervisning
Latin och grekiska
må 17:00 - 19:00
via Athena
Denis Searby
via Athena må 17:00 - 19:00

Finska I B - FAB120
Undervisning
Finska
må 17:00 - 18:30
via Zoom
Heidi Grönstrand
via Zoom må 17:00 - 18:30

Finska II - FAB200
Undervisning
Finska
må 17:00 - 18:30
via Zoom
Outi Katariina Oja
via Zoom må 17:00 - 18:30

Lek, äventyr och rörelse - UE2079
Seminarium
Barn och ungdomsvetenskap BUVA
må 17:30 - 20:00
Webbaserad undervisning
Magnus Kilger
Webbaserad undervisning må 17:30 - 20:00

Portugisiska I - PO130A
Undervisning
Portugisiska
må 17:30 - 19:30
via Zoom
Mauro Cavaliere
via Zoom må 17:30 - 19:30

Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter - LITL01
Introduktion
Institutionen för lingvistik
må 17:30 - 18:15
via Zoom
Åsa Gustafsson
via Zoom må 17:30 - 18:15

Ingen kurs angiven -

Musikvetenskap
må 17:45 - 20:15
Auditoriet
Auditoriet må 17:45 - 20:15

Ingen kurs angiven -

må 18:00 - 19:00
Terapirum 12-211
Terapirum 12-211 må 18:00 - 19:00

Ingen kurs angiven -

må 18:00 - 19:00
Terapirum 12-204
Terapirum 12-204 må 18:00 - 19:00

Kroppar och kläder. Erfarenheter, modifiering och materialitet - ETG775
Föreläsning
Etnologi
må 18:00 - 20:00
via Athena
Elin Nystrand von Unge
via Athena må 18:00 - 20:00

Franska, förberedande kurs I - FR011A
Seminarium
Franska
må 18:00 - 20:00
via Athena
Per Förnegård
FrFRBkvgr1
via Athena må 18:00 - 20:00

Franska, förberedande kurs II - FR022A
Seminarium
Franska
må 18:00 - 20:00
via Athena
Jacqueline Kellgren
Franska förberedande 2, kväll
via Athena må 18:00 - 20:00

Italienska I - IT130B
Undervisning
Italienska
må 18:00 - 20:00
via Athena
Tzortzis Ikonomou
via Athena må 18:00 - 20:00

Kultur och samhälle i Frankrike - FR1KSA

Franska
må 18:00 - 20:00
via Athena
Sofia Lodén
Kultur och samhälle i Frankrike
via Athena må 18:00 - 20:00

Syd- och Östasiens religioner - RHG507
Föreläsning
Religionshistoria
må 18:00 - 20:00
via Athena
Willy Pfändtner
via Athena må 18:00 - 20:00

Regressionsanalys och undersökningsmetodik - ST123G
Föreläsning
Statistiska institutionen
må 18:00 - 20:00
Webbaserad undervisning
Webbaserad undervisning må 18:00 - 20:00

Konstvetenskap I - KV1500
Föreläsning
Konstvetenskap
må 18:00 - 20:00
Webbaserad undervisning
Maja Willén
Helklass
Webbaserad undervisning må 18:00 - 20:00

Litteraturvetenskap I - LV0001
Föreläsning
Litteraturvetenskap
må 18:00 - 20:00
Webbaserad undervisning
Per Anders Wiktorsson
Helklass
Webbaserad undervisning må 18:00 - 20:00

Litteraturvetenskap I - LVGN01
Undervisning
Litteraturvetenskap
må 18:00 - 20:00
Webbaserad undervisning
Magnus Öhrn
Helklass
Webbaserad undervisning må 18:00 - 20:00

Praktisk retorik - NS1093
Seminarium
Svenska Nordiska språk
må 18:00 - 21:00
via Zoom
Stefan Norrthon
Grupp 4
via Zoom må 18:00 - 21:00

Praktisk retorik - NS1093
Seminarium
Svenska Nordiska språk
må 18:00 - 21:00
via Zoom
Sofia Jonsson
Grupp 1
via Zoom må 18:00 - 21:00

Praktisk retorik - NS1093
Seminarium
Svenska Nordiska språk
må 18:00 - 21:00
via Zoom
Peter Lind
Grupp 2
via Zoom må 18:00 - 21:00

Praktisk retorik - NS1093
Seminarium
Svenska Nordiska språk
må 18:00 - 21:00
via Zoom
Theodor Lalér
Grupp 3
via Zoom må 18:00 - 21:00

Pedagogisk utredning, åtgärdsprogram och utvärdering II - UQ424F
Seminarium
Specialpedagogiska institutionen
må 18:00 - 20:00
via Zoom
Barbro Johansson
via Zoom må 18:00 - 20:00

Norska - baskurs 2 - NS1099
Obligatorisk närvaro
Svenska Nordiska språk
må 18:00 - 21:00
via Zoom
Torstein Stiegler Seim
via Zoom må 18:00 - 21:00

Musikvetenskap - Musikteorins grunder - MVMTGR
Föreläsning
Musikvetenskap
må 18:00 - 20:15
via Zoom
Ove Ander
Alla
via Zoom må 18:00 - 20:15

Behörighetsgivande kurs i svenska - NS0333
Seminarium
Svenska Nordiska språk
må 18:00 - 21:00
via Zoom
Anna Karlsson
Alla grupper
via Zoom må 18:00 - 21:00

Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter - LITL01
Föreläsning
Institutionen för lingvistik
må 18:30 - 20:00
via Zoom
Åsa Gustafsson
via Zoom må 18:30 - 20:00

Finska I B - FAB120
Undervisning
Finska
må 18:45 - 20:15
via Zoom
Heidi Grönstrand
via Zoom må 18:45 - 20:15

Finska II - FAB200
Undervisning
Finska
må 19:00 - 20:30
via Zoom
Jarmo Lainio
via Zoom må 19:00 - 20:30

Specialpedagogik I: Utvecklingsstörning 1 - UQ160F
Omexamination
Specialpedagogiska institutionen
må 23:45 - 00:00
via Zoom
Birgitta Herkner
via Zoom må 23:45 - 00:00