Bokningar kommande 24 timmar

Musikvetenskap II
MVTVÅA Musikvetenskap Seminarium
Joakim Tillman Grupp 4
Musikvetenskapens bibliotek to 19:00 - 20:30

Ingen kurs angiven
Terapirum 12-108 fr 08:00 - 09:00

Ekonometri 3b: Tidsseriedata
EC7413 Nationalekonomiska institutionen Föreläsning
Michael Lundholm
Hörsal 4 fr 08:00 - 10:00

Grundläggande statistik för ekonomer
STE101 Statistiska institutionen Dataövningar
Grupp 5
B319 fr 08:00 - 10:00

Samhällskunskap II inom ämneslärarprogrammet
SV200L Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Seminarium
Johan Sandahl
B413 fr 08:00 - 10:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för lingvistik
Thomas Hörberg
Forskningslabbet/RA-lab fr 08:00 - 17:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut
Kajsa Noaksson
Lab 19 fr 08:00 - 10:00

Matematik I
MM2001 Matematik Föreläsning
Salvador Rodriguez Lopez
Sal 15 fr 08:30 - 10:15

Matematik för naturvetenskaper I
MM2002 Matematik Föreläsning
Håkan Granath
Sal 31 fr 08:30 - 10:15

Naturvetenskap och teknik för grundlärare, F-3, II
UM3103 MND Seminarium
Ewa Wiklund Grupp 1.UM3103
E476 fr 08:30 - 12:45

Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning för grundlärare årskurs 4-6
UM7104 MND Seminarium
Inger Ridderlind UM7104-Grupp 1
E262 fr 08:30 - 10:30

Matematik II för grundlärare årskurs F-3: Geometri, mätning och taluppfattning
UM2204 MND Seminarium
Mona Hverven Grupp 4 UM2204
E376 fr 08:30 - 10:30

Ingen kurs angiven
Resursrum 164 fr 08:45 - 16:45

Psykologi I
PS1122 Psykologiska institutionen Ledning av seminarium
Rasmus Eklund 1KOG Grupp 5
U24 fr 09:00 - 12:00

Speciallärarens yrkesspecifika kompetenser, specialisering mot språk, läs- och skrivutveckling
UQ2SPR Specialpedagogiska institutionen Workshop
Alla
222 fr 09:00 - 12:00

Speciallärarens yrkesspecifika kompetenser, specialisering mot utvecklingsstörning
UQ2UTV Specialpedagogiska institutionen Introduktion
Åsa Lyrberg Alla
111 fr 09:00 - 12:00

Ingen kurs angiven
Terapirum 12-201 fr 09:00 - 10:00

Fördjupningskurs: förskoledidaktik, teori, metod och etik
UB11FS Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning Seminarium
Adrian Thomasson Grupp 1
BUV 222 fr 09:00 - 12:00

Fördjupningskurs: förskoledidaktik, teori, metod och etik
UB11FS Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning Seminarium
Arniika Kuusisto Grupp 2
BUV 106 fr 09:00 - 12:00

Fritidshemmets ämnesdidaktik, läroplansteori, bedömning
UB213Z Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Examination
Patrik Lindholm A-UB213Z
BUV 130 fr 09:00 - 16:00

Ingen kurs angiven
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Christine Eriksson
BUV 121 fr 09:00 - 16:00

Bild och form i skolan II för fritidshem och årskurs F-6
HVB2FR Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Seminarium
Elisabeth Öhman Grupp 2
Sal 310 fr 09:00 - 12:00

Musik II för fritidshem och årskurs F-6
HVM2FR Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Ketil Thorgersen
Sal 410 fr 09:00 - 12:00

Svenska för grundlärare i förskoleklass – årskurs 3, II
US213G Institutionen för språkdidaktik Drama
Sofia Cedervall
Sal 420 fr 09:00 - 11:00

Medie- och kommunikationsvetenskap - kandidatkurs
MK3014 Enheten för journalistik medier och kommunikation JMK Handledning
Seminarierum 2 (Garnisonen) fr 09:00 - 11:00

Journalistik IV
JO1070 Enheten för journalistik medier och kommunikation JMK Föreläsning
Jesper Huor
JMK-salen fr 09:00 - 12:00

Journalistik II
JO1068 Enheten för journalistik medier och kommunikation JMK Grupparbete
Alla
Lindqvist-salen (TV-produktion) fr 09:00 - 12:00

Ingen kurs angiven
Info/bokbord A3 fr 09:00 - 15:00

Internationella relationer II
EH1904 Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer Seminarium
Elisabeth Corell IR 2:3 gr 1
D231 fr 09:00 - 12:00

Internationella relationer II
EH1904 Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer Seminarium
Sebastian Larsson IR 2:3 gr 3
D263 fr 09:00 - 12:00

Projektledarutbildning
LK1071 Historiska institutionen Seminarium
Ragnar Lund
D207 fr 09:00 - 12:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Maria Lim Falk
D235 fr 09:00 - 17:00

Statsvetenskap på engelska II
SVE002 Statsvetenskapliga institutionen Seminarium
Group 2 Human and International Security
E387 fr 09:00 - 12:00

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) III, Förskollärarprogrammet
UB34VY Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning Seminarium
Emilie Moberg
E355 fr 09:00 - 11:00

Franska II
FR230B Franska På distans via Zoom
Mickaelle Cedergren Franska II dag
F220 fr 09:00 - 12:00

Sociologi II
SOA200 Sociologiska institutionen Seminarium
Kvant II A
F320 fr 09:00 - 11:00

Självständigt arbete i statsvetenskap
SV7052 Statsvetenskapliga institutionen Seminarium
OPO-Uppsats Grupp 2
F379 fr 09:00 - 17:00

Ekologisk ekonomi
GE1004 Institutionen för naturgeografi Seminarium
Thomas Hahn
U29 fr 09:00 - 12:00

Geokemins grunder
GG2205 Institutionen för geologiska vetenskaper Föreläsning
Volker Brüchert Alla
U13 fr 09:00 - 12:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för naturgeografi
U33 fr 09:00 - 18:00

Riskbedömnings- och förvaltningsmetoder för mark- och vattenresurser
GE8031 Institutionen för naturgeografi Övning
Jacopo Cantoni
Y23 fr 09:00 - 09:45

Riskbedömning och kemikalielagstiftning
MI8022 Institutionen för miljövetenskap Föreläsning
Y13 fr 09:00 - 12:00

Konstvetenskap - kandidatkurs
KV3060 Konstvetenskap Handledning enskild
Jacob Kimvall Grupp 3
143A fr 09:00 - 13:00

Svenska I inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasiet
NSN110 Litteraturvetenskap Undervisning
Maria Wahlström Grupp P1
Biblioteket fr 09:00 - 12:00

Svenska I inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasiet
NSN110 Litteraturvetenskap Undervisning
Jan Holmgaard Grupp P2
101 fr 09:00 - 12:00

Ingen kurs angiven
Resursrum 232 fr 09:00 - 10:00

Ingen kurs angiven
Centrum för tvåspråkighetsforskning
D600 fr 09:00 - 12:00

Självständigt arbete i statsvetenskap
SV7052 Statsvetenskapliga institutionen Seminarium
OPO-Uppsats Grupp 1
F479 fr 09:00 - 17:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för arkeologi och antikens kultur
144, uppackningsrum fr 09:00 - 17:00

Ingen kurs angiven
MND
Karim Hamza
P464 fr 09:00 - 12:00

Undervisning och utveckling
UM8033 MND Seminarium
Jakob von Gyllenpalm
E246 fr 09:00 - 12:00

Organismernas mångfald och fylogeni
BL2023 Institutionen för biologisk grundutbildning Föreläsning
Heinrich Dircksen
E306 fr 09:00 - 12:00

Ingen kurs angiven
MND
Maria Andrée
P472 fr 09:00 - 11:00

Undervisning och utveckling
UM8033 MND Seminarium
Lisa Österling
E249 fr 09:00 - 12:00

Växter i miljöns tjänst
BL7038 Institutionen för biologisk grundutbildning Föreläsning
Maria Greger
D325 fr 09:00 - 10:00

Avancerade biokemiska metoder
KB7014 Institutionen för biokemi och biofysik Föreläsning
Jan-Willem de Gier
KÖL-K239 fr 09:00 - 12:00

Ingen kurs angiven
Kemiska övningslaboratoriet
KÖL-K247 fr 09:00 - 12:45

Ingen kurs angiven
Enheten för analytisk kemi ACESk
KÖL-K441 fr 09:00 - 11:30

Ingen kurs angiven
Institutionen för biokemi och biofysik
K317, Stora Konferensrummet fr 09:00 - 10:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för socialt arbete
Sal 630 fr 09:00 - 16:00

Tolkning – kandidatkurs
TTA480 Tolk- och översättarinstitutet Seminarium
Cecilia Alvstad
Distansundervisning – se Athena fr 09:00 - 12:00

Socialt utredningsarbete med normbrytande ungdom - Samtalsmetoder, behovsanalys och sociala insatser
SU7256 Institutionen för socialt arbete Föreläsning
Michael Tärnfalk
Distansundervisning – se Athena fr 09:00 - 12:00

Grundläggande utbildning i psykoterapi
SU7249 Institutionen för socialt arbete Föreläsning
Lena Cederlund
Distansundervisning – se Athena fr 09:00 - 12:00

Teckenspråkstolkning - kandidatkurs
TTA470 Tolk- och översättarinstitutet Övning
Malin Tesfazion
Distansundervisning – se Athena fr 09:00 - 13:30

Skolan i samhället
UCG34K Språkdidaktik Seminarium
Per Snoder UCG34K-engelska
Distansundervisning – se Athena fr 09:00 - 12:00

Japanska II
JKA222 Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier Omtentamen
Akiko Shirabe Alla
Distansundervisning – se Athena fr 09:00 - 11:00

Svenska för grundlärare i grundskolan årskurs 4-6, I
US116G Språkdidaktik Seminarium
Nils Larsson Grupp 3
Distansundervisning – se Athena fr 09:00 - 12:00

Socialt arbete 4: Vetenskapliga perspektiv
SU4H18 Institutionen för socialt arbete Seminarium
Maria Andersson Vogel S4D
Distansundervisning – se Athena fr 09:00 - 12:00

Socialt arbete 2: Socialpolitik och rättsliga grunder
SU2H18 Institutionen för socialt arbete Seminarium
Sara Erlandsson S2C
Distansundervisning – se Athena fr 09:00 - 12:00

Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder
KG2304 Kulturgeografiska institutionen Laboration
Louisa Vogiazides 1
Distansundervisning – se Athena fr 09:00 - 10:45

Socialt arbete 3: Forskningsmetoder
SU3H18 Institutionen för socialt arbete Seminarium
Francesca Östberg S3B
Distansundervisning – se Athena fr 09:00 - 12:00

Socialt arbete 2: Socialpolitik och rättsliga grunder
SU2H18 Institutionen för socialt arbete Seminarium
Devin Rexvid S2B
Distansundervisning – se Athena fr 09:00 - 11:00

Grundläggande försäkringsmatematik
MT5011 Matematisk statistik och försäkringsmatematik Föreläsning
Mathias Millberg Lindholm
Sal 36 fr 09:15 - 12:00

Matematik III - Analysens grunder
MM5021 Matematik Föreläsning
Sven Raum
Sal 14 fr 09:15 - 11:00

Den klassiska matematikens historiska utveckling
MM5005 Matematik Föreläsning
Boris Shapiro
Sal 32 fr 09:15 - 12:00

Interaktioner i ekologiska samhällen
BL7042 Institutionen för biologisk grundutbildning Föreläsning
Bodil Elmhagen
P237 fr 09:15 - 12:00

Ekologi I
BL4019 Institutionen för biologisk grundutbildning Övning
John Fitzpatrick Alla
P224 fr 09:15 - 12:00

Ingen kurs angiven
Latin och grekiska
B479 fr 09:30 - 14:30

Systemdynamik, livscykelanalys och modellering
MI7011 Institutionen för miljövetenskap Föreläsning
Kevin Noone
U12 fr 09:30 - 11:30

Musikvetenskap II
MVTVÅA Musikvetenskap Seminarium
Cécile Bardoux Lovén
Musikvetenskapens bibliotek fr 09:30 - 12:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för biokemi och biofysik
Heilbronnsalen, C458 fr 09:30 - 12:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för organisk kemi
Haibo Wu
A603 fr 09:30 - 12:30

Metoder och koncept inom molekylära livsvetenskaper
BL4015 Institutionen för biologisk grundutbildning Föreläsning
P216 fr 09:30 - 12:00

Ingen kurs angiven
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
BUV 240 fr 10:00 - 12:00

Examensarbete i statistik för masterexamen
ST740A Statistiska institutionen Seminarium
B705 fr 10:00 - 13:00

Grundläggande statistik för ekonomer
STE101 Statistiska institutionen Dataövningar
Grupp 6
B319 fr 10:00 - 12:00

Sociologi I
SOA100 Sociologiska institutionen Seminarium
SOA100 Grupp 2
B413 fr 10:00 - 12:00

Deskriptiv lingvistik
LIN434 Institutionen för lingvistik Föreläsning
Bernhard Wälchli
C389, Gunnel Källgren-salen fr 10:00 - 12:00

Processrätt
JU212L Juridiska institutionen Caseseminarier
Niclas Wallin Grupp 11
Rättegångssalen fr 10:00 - 11:00

Löner, lönebildning och lönestruktur
ATF012 AKPA Föreläsning
Charlotta Magnusson
D416 fr 10:00 - 12:00

Självständigt arbete
UQ4SPL Specialpedagogiska institutionen Föreläsning
Alla
Hörsal 7 fr 10:00 - 12:00

Arbetsmarknadskunskap med management II
AT2050 AKPA Föreläsning
Ola Sjöberg
E306 fr 10:00 - 12:00

Sociologi I
SOA100 Sociologiska institutionen Seminarium
SOA100 Grupp 1
E371 fr 10:00 - 12:00

Ekonomisk historia III
EH3102 Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer Seminarium
Klara Arnberg EH3102 Alla
F347 fr 10:00 - 12:00

Statsvetenskapliga metoder
SV7086 Statsvetenskapliga institutionen Föreläsning
Kåre Vernby Kvantitativ metod
F389 fr 10:00 - 12:00

Statsvetenskap I
SVS001 Statsvetenskapliga institutionen Föreläsning
Merrick Tabor SVS001 Alla
G-salen (hörsal) fr 10:00 - 12:00

Riskbedömnings- och förvaltningsmetoder för mark- och vattenresurser
GE8031 Institutionen för naturgeografi Introduktion
Fernando Jaramillo
U30 fr 10:00 - 10:45

Rumslig planering i Europa
KG7233 Kulturgeografiska institutionen Seminarium
Peter Schmitt A
Y22 fr 10:00 - 11:45

Aerosoler, moln och klimat
MI7021 Institutionen för miljövetenskap Laboration
Peter Tunved
Y12 fr 10:00 - 15:00

Pedagogik II med inriktning mot personal, arbete och organisation
PEG210 Institutionen för pedagogik och didaktik Föreläsning
Susanne Andersson Alla
2403 fr 10:00 - 12:00

Introduktion till pedagogiska forskningsmetoder
PEA464 Institutionen för pedagogik och didaktik Grupparbete
Ulf Fredriksson
2431 fr 10:00 - 13:00

Utbildning i det mångkulturella samhället
PEG104 Institutionen för pedagogik och didaktik Seminarium
Brendan Munhall
2419 fr 10:00 - 12:00

Ingen kurs angiven
Socialantropologiska institutionen
Eva Maria Hardtmann
B600 fr 10:00 - 12:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för lingvistik
Thomas Björkstrand
C315 fr 10:00 - 11:30

Arkeologiska fält
AR5100 Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Jan Storå
111 fr 10:00 - 12:00

Fältkurs i laborativ arkeologi
ARL842 Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Sven Isaksson
231 fr 10:00 - 12:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för material- och miljökemi
Lennart Bergström
C545 fr 10:00 - 11:00

Infektionsbiologi
BL8058 Institutionen för biologisk grundutbildning Föreläsning
Nelson Gekara
P232 fr 10:00 - 12:00

Bevarandebiologi
BL5001 Institutionen för biologisk grundutbildning Föreläsning
Christopher Wheat
D502 fr 10:00 - 12:00

Molekylär ekologi
BL7012 Institutionen för biologisk grundutbildning Seminarium
Karin Norén
D358 fr 10:00 - 12:00

Självständigt arbete i molekylärbiologi
BL6004 Institutionen för biologisk grundutbildning Seminarium
Cecilia Kullberg
D339 fr 10:00 - 12:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för biokemi och biofysik
Paul Williams
Konferensrum M414 fr 10:00 - 12:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för material- och miljökemi
KÖL-K439 fr 10:00 - 12:00

Modevetenskap II
FS7022 Centrum för modevetenskap Föreläsning
Marie Helena Tengroth Ulväng Mode II-alla
F-salen fr 10:00 - 12:00

Makroteori med tillämpningar
EC1211 Nationalekonomiska institutionen Föreläsning
Annika Alexius Makroteori med tillämpningar
Aula Magna vänster hörsal fr 10:00 - 12:00

Sexualitetens kulturhistoria
ETG700 Etnologi Studiebesök
Maria Bäckman Grupp 1
Distansundervisning – se Athena fr 10:00 - 12:00

Religionshistoria I
RHG001 Religionshistoria Föreläsning
Willy Pfändtner ALLA - Syd o Öst
Distansundervisning – se Athena fr 10:00 - 13:00

Engelska II inom Ämneslärarprogrammet
ENGEL2 Engelska institutionen Grupparbete
Josep Soler Carbonell Eng II gr5
Distansundervisning – se Athena fr 10:00 - 12:00

Engelska II inom Ämneslärarprogrammet
ENGEL2 Engelska institutionen Grupparbete
Spela Mezek Eng II gr3
Distansundervisning – se Athena fr 10:00 - 12:00

Engelska I
ENGE01 Engelska institutionen Föreläsning
Alan Mc Million Engelska I All groups
Distansundervisning – se Athena fr 10:00 - 12:00

Engelska II
ENGE02 Engelska institutionen Grupparbete
Caroline Gentens Eng II gr1
Distansundervisning – se Athena fr 10:00 - 12:00

Konstvetenskap I
KV1500 Konstvetenskap Föreläsning
Anna Bortolozzi Helklass
Distansundervisning – se Athena fr 10:00 - 12:00

Kvartär sedimentologi
GE7058 Institutionen för naturgeografi Föreläsning
Benedict Reinardy
Distansundervisning – se Athena fr 10:00 - 12:00

Teckenspråk och tolkning II
TTA236 Tolk- och översättarinstitutet Seminarium
Jenny Lindström Teckenspråk och tolkning II - helgrupp
Distansundervisning – se Athena fr 10:00 - 12:00

Spanska - förberedande kurs
ES030A Spanska Omtentamen
Tamara Strugo ES030A Gr B
Distansundervisning – se Athena fr 10:00 - 12:00

Koreanska II
JKB221 Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier Föreläsning
Eunah Kim
Distansundervisning – se Athena fr 10:00 - 11:45

Koreanska IV
JKB441 Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier Föreläsning
Kyungsook Kang
Distansundervisning – se Athena fr 10:00 - 11:45

Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier II
ABAG02 Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier På distans via Zoom
Samim Elias
Distansundervisning – se Athena fr 10:00 - 11:45

Terrestrisk geofysik
GG7025 Institutionen för geologiska vetenskaper Föreläsning
Joakim Mansfeld
Y11 fr 10:15 - 12:00

Matematik I
MM2001 Matematik Handledning
Sal 15 fr 10:30 - 12:30

Matematik för naturvetenskaper I
MM2002 Matematik Handledning
Sal 31 fr 10:30 - 12:15

Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning för grundlärare årskurs 4-6
UM7104 MND Seminarium
Inger Ridderlind UM7104-Grupp 1
E262 fr 10:45 - 12:45

Matematik II för grundlärare årskurs F-3: Geometri, mätning och taluppfattning
UM2204 MND Seminarium
Mona Hverven Grupp 3 UM2204
E376 fr 10:45 - 12:45

Matematik och lärande för grundlärare årskurs 4-6 II: Geometri
UM4041 MND Seminarium
Ola Palm Grupp 2 UM4041
E276 fr 10:45 - 12:45

Ingen kurs angiven
Terapirum 12-108 fr 11:00 - 12:00

Medie- och kommunikationsvetenskap - kandidatkurs
MK3014 Enheten för journalistik medier och kommunikation JMK Handledning
Seminarierum 2 (Garnisonen) fr 11:00 - 13:00

Processrätt
JU212L Juridiska institutionen Caseseminarier
Niclas Wallin Grupp 12
Rättegångssalen fr 11:00 - 12:00

Idéhistoria I
IH1000 Idéhistoria Föreläsning
Isabelle Ståhl IH1000Helklass
Auditoriet fr 11:00 - 13:00

Ingen kurs angiven
Statsvetenskapliga institutionen
F535 fr 11:00 - 14:00

Ingen kurs angiven
MND
Camilla Lindahl
P465 fr 11:00 - 12:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för socialt arbete
Sal 023 fr 11:00 - 13:00

Japanska II
JKA222 Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier Föreläsning
Eriko Seto Norrgård Grupp A2
Distansundervisning – se Athena fr 11:00 - 14:00

Matematik III - Analysens grunder
MM5021 Matematik Övning
Sal 14 fr 11:15 - 12:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för socialt arbete
Mats Ekendahl
Rum 814 fr 11:30 - 13:00

Ingen kurs angiven
Baltiska, finska och tyska
E5162 Baltiska biblioteket fr 11:45 - 12:30

Socialpsykologi
PSPR03 Psykologiska institutionen Föreläsning
Stephan Baraldi
U17 fr 12:00 - 15:00

Ingen kurs angiven
Språkstudion
E231, Språkparken fr 12:00 - 13:00

Sociologi II
SOA200 Sociologiska institutionen Seminarium
Kvant II B
F320 fr 12:00 - 14:00

Ingen kurs angiven
Baltiska, finska och tyska
E509 fr 12:00 - 13:00

Ingen kurs angiven
Språkstudion
E279, Språkbubblan fr 12:00 - 13:00

Mänskliga rättigheter: Utmaningar i ett globalt perspektiv
ABMMRA Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier Föreläsning
Hans Ingvar F Roth
Distansundervisning – se Athena fr 12:00 - 13:45

Japanska IV
JKA442 Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier Tentamen
Stina Jelbring
Distansundervisning – se Athena fr 12:00 - 16:00

Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder
KG2304 Kulturgeografiska institutionen Laboration
Louisa Vogiazides 3
Distansundervisning – se Athena fr 12:00 - 13:45

Socialt arbete 3: Forskningsmetoder
SU3H18 Institutionen för socialt arbete Sökverkstad
S3D
Distansundervisning – se Athena fr 12:00 - 13:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för arkeologi och antikens kultur
G-salen (hörsal) fr 12:30 - 16:00

Matematik II - Algebra och kombinatorik
MM5013 Matematik Föreläsning
Lisa Nicklasson
Sal 15 fr 12:45 - 14:30

Matematik III - Logik
MM5024 Matematik Föreläsning
Peter LeFanu Lumsdaine
Sal 35 fr 12:45 - 14:30

Geometri och programmering för lärare i matematik
MM4004 Matematik Föreläsning
Torbjörn Tambour
Sal 32 fr 12:45 - 15:30

Mediearkeologi
MK7034 Enheten för journalistik medier och kommunikation JMK
Stora Redaktionen fr 12:45 - 16:00

Självständigt arbete
UQ4SPL Specialpedagogiska institutionen Handledning
Khaleda Gani Dutt SA-grupp A1
D105 fr 13:00 - 16:00

Psykoterapi under handledning
PSTP35 Psykologiska institutionen
PTU t6 PDT
Handledningsrum B307 fr 13:00 - 15:00

Psykoterapi under handledning
PSTP35 Psykologiska institutionen
PTU t6 PDT
Handledningsrum A404 fr 13:00 - 15:00

Psykoterapi under handledning
PSTP35 Psykologiska institutionen
PTU t6 PDT
Handledningsrum B308 fr 13:00 - 15:00

Psykoterapi under handledning
PSTP35 Psykologiska institutionen
Herman Daniels PTU t6 PDT
Handledningsrum A402 fr 13:00 - 15:00

Psykologi I
PS1122 Psykologiska institutionen Ledning av seminarium
Rasmus Eklund 1KOG Grupp 7
U24 fr 13:00 - 16:00

Självständigt arbete
UQ4SPL Specialpedagogiska institutionen Handledning
Joacim Ramberg SA-grupp A11
D104 fr 13:00 - 16:00

Självständigt arbete
UQ4SPL Specialpedagogiska institutionen Handledning
Marie-Louise Stjerna SA-grupp A9
144 fr 13:00 - 16:00

Självständigt arbete
UQ4SPL Specialpedagogiska institutionen Handledning
Wieland Wermke SA-grupp B1
327 fr 13:00 - 16:00

Självständigt arbete
UQ4SPL Specialpedagogiska institutionen Handledning
Wissam Mounzer SA-grupp B3
141 fr 13:00 - 16:00

Självständigt arbete
UQ4SPL Specialpedagogiska institutionen Handledning
Billy Jansson SA-grupp A10
121 fr 13:00 - 16:00

Självständigt arbete
UQ4SPL Specialpedagogiska institutionen Handledning
Liz Adams Lyngbäck SA-grupp B2
127 fr 13:00 - 16:00

Självständigt arbete
UQ4SPL Specialpedagogiska institutionen Handledning
Anna Broman SA-grupp A5
225B fr 13:00 - 16:00

Självständigt arbete
UQ4SPL Specialpedagogiska institutionen Handledning
Anita Söderlund SA-grupp A4
H246 fr 13:00 - 15:00

Självständigt arbete
UQ4SPL Specialpedagogiska institutionen Handledning
Carin Benjaminson SA-grupp A7
105 fr 13:00 - 16:00

Självständigt arbete
UQ4SPL Specialpedagogiska institutionen Handledning
SA-grupp B5
119 fr 13:00 - 16:00

Speciallärarens yrkesspecifika kompetenser, specialisering mot språk, läs- och skrivutveckling
UQ2SPR Specialpedagogiska institutionen Utvärdering
Kajsa Falkner Alla
109 fr 13:00 - 14:00

Självständigt arbete
UQ4SPL Specialpedagogiska institutionen Handledning
Siv Fischbein SA-grupp B4
109b fr 13:00 - 16:00

Speciallärarens yrkesspecifika kompetenser, specialisering mot utvecklingsstörning
UQ2UTV Specialpedagogiska institutionen
Åsa Lyrberg Alla
111 fr 13:00 - 16:00

Psykoterapi under handledning
PSTP35 Psykologiska institutionen
PTU t6 PDT
Handledningsrum 104 fr 13:00 - 15:00

Bild och form i skolan II för fritidshem och årskurs F-6
HVB2FR Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Seminarium
Elisabeth Öhman Grupp 1
Sal 610 fr 13:00 - 16:00

Bild och form i skolan II för fritidshem och årskurs F-6
HVB2FR Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Eget arbete
Grupp 2
Sal 310 fr 13:00 - 16:00

Medie- och kommunikationsvetenskap II
MK1036 Enheten för journalistik medier och kommunikation JMK Föreläsning
Sven Ross Alla
JMK-salen fr 13:00 - 15:00

Journalistik II
JO1068 Enheten för journalistik medier och kommunikation JMK Seminarium
Susanna Edling Alla
Sal1 fr 13:00 - 16:00

Medie- och kommunikationsvetenskap - kandidatkurs
MK3014 Enheten för journalistik medier och kommunikation JMK Handledning
Seminarierum 2 (Garnisonen) fr 13:00 - 15:00

Empirical Methods in Economics I
EC2403 Nationalekonomiska institutionen Föreläsning
Ferenc Szucs
Hörsal 4 fr 13:00 - 16:00

Grundläggande statistik för ekonomer
STE101 Statistiska institutionen Dataövningar
Grupp 7
B319 fr 13:00 - 15:00

Sociologi I
SOA100 Sociologiska institutionen Seminarium
SOA100 Grupp 4
B413 fr 13:00 - 15:00

Sociologi I
SOA100 Sociologiska institutionen Seminarium
SOA100 Grupp 3
B497 fr 13:00 - 15:00

Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 2
SO7033 Sociologiska institutionen Labbövningar
Martin Hällsten
B389 fr 13:00 - 14:30

Ingen kurs angiven
Romanska och klassiska institutionen
C585 fr 13:00 - 14:00

Komparativ politik
SV103E Statsvetenskapliga institutionen Föreläsning
Merrick Tabor SVE001 Alla
Hörsal 8 fr 13:00 - 15:00

Internationella relationer II
EH1904 Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer Seminarium
Mattias Lindgren IR 2:3 gr 2
D231 fr 13:00 - 16:00

Statsvetenskapliga metoder
SV7086 Statsvetenskapliga institutionen Föreläsning
Helena Hede Skagerlind Alla Kvalitativ metod
Hörsal 9 fr 13:00 - 15:00

Arbetsmarknadskunskap med management II
AT2050 AKPA Föreläsning
Ola Sjöberg
E306 fr 13:00 - 15:00

Självständigt arbete
UQ4SPL Specialpedagogiska institutionen Handledning
Li Ma SA-grupp A6
E331 fr 13:00 - 16:00

Självständigt arbete
UQ4SPL Specialpedagogiska institutionen Handledning
SA-grupp A8
E328 fr 13:00 - 16:00

Ingen kurs angiven
Språkstudion
E231, Språkparken fr 13:00 - 14:00

Specialkurs: International Commercial Dispute Resolution
JU921A Juridiska institutionen
E371 fr 13:00 - 16:00

Självständigt arbete
UQ4SPL Specialpedagogiska institutionen Handledning
Ulf Sivertun SA-grupp A3
F339 fr 13:00 - 16:00

Självständigt arbete
UQ4SPL Specialpedagogiska institutionen Handledning
Nihad Bunar SA-grupp A2
F347 fr 13:00 - 16:00

Internationella relationer I
EH1901 Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer Föreläsning
Sebastian Larsson EH1901 Alla
Hörsal 11 fr 13:00 - 15:00

Statsvetenskap på engelska II
SVE002 Statsvetenskapliga institutionen Seminarium
Group 1 Human and International Security
F263 fr 13:00 - 16:00

Statsvetenskapliga metoder
SV7086 Statsvetenskapliga institutionen Föreläsning
Kåre Vernby Kvantitativ metod
F389 fr 13:00 - 15:00

Tillämpad flygbildsteknik för landskapsanalys
GE7082 Institutionen för naturgeografi Laboration
Helle Skånes
T229 fr 13:00 - 15:45

Ingen kurs angiven
Institutionen för naturgeografi
Gustaf Hugelius
Tarfala-rummet fr 13:00 - 14:30

Geokemins grunder
GG2205 Institutionen för geologiska vetenskaper Övning
Volker Brüchert Alla
U13 fr 13:00 - 16:00

Systemdynamik, livscykelanalys och modellering
MI7011 Institutionen för miljövetenskap Föreläsning
Kevin Noone
U12 fr 13:00 - 15:00

Rumslig planering i Europa
KG7233 Kulturgeografiska institutionen Seminarium
Peter Schmitt B
Y22 fr 13:00 - 14:45

GIS och rumslig analys II
KG2313 Kulturgeografiska institutionen Seminarium
Anders Wästfelt
Y21 fr 13:00 - 14:00

Terrestrisk geofysik
GG7025 Institutionen för geologiska vetenskaper Övning
Joakim Mansfeld
Y11 fr 13:00 - 16:00

Riskbedömning och kemikalielagstiftning
MI8022 Institutionen för miljövetenskap Föreläsning
Christina Rudén
Y13 fr 13:00 - 16:00

Litteraturvetenskap I
LVGN01 Litteraturvetenskap Undervisning
Caroline Haux Grupp B
119 fr 13:00 - 15:00

Svenska I inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasiet
NSN110 Litteraturvetenskap Undervisning
Jan Holmgaard Grupp P3
101 fr 13:00 - 16:00

Konst och formalismer
MVARFO Musikvetenskap Seminarium
Jacob Derkert-Rosenberg
Musikvetenskapens bibliotek fr 13:00 - 15:15

Ingen kurs angiven
Svenska Nordiska språk
D600 fr 13:00 - 15:00

Lingvistik II
LIN210 Institutionen för lingvistik Föreläsning
Marcin Wlodarczak
E289, Språkstudion, Studio 2 fr 13:00 - 15:00

Ingen kurs angiven
Språkstudion
E279, Språkbubblan fr 13:00 - 14:00

Arkeologiska fält
AR5100 Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Jan Storå
111 fr 13:00 - 15:00

Fältkurs i laborativ arkeologi
ARL842 Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Sven Isaksson
231 fr 13:00 - 15:00

Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning för grundlärare årskurs 4-6
UM7104 MND Seminarium
Inger Ridderlind UM7104-Grupp 2
E262 fr 13:00 - 15:00

Självständigt arbete för grundlärare - grundskolans årskurs 4-6, inriktning mot undervisning i
UM6008 MND Seminarium
Paola Valero
E476 fr 13:00 - 16:00

Interaktioner i ekologiska samhällen
BL7042 Institutionen för biologisk grundutbildning Föreläsning
Rasmus Erlandsson
P237 fr 13:00 - 16:00

Undervisning och utveckling
UM8033 MND Seminarium
Jenny Olander
E248 fr 13:00 - 15:00

Metoder i molekylär livsvetenskap
BL8060 Institutionen för biologisk grundutbildning Laboration
E214 fr 13:00 - 17:00

Metoder och koncept inom molekylära livsvetenskaper
BL4015 Institutionen för biologisk grundutbildning Seminarium
Neus Visa
E314 fr 13:00 - 17:00

Infektionsbiologi
BL8058 Institutionen för biologisk grundutbildning Föreläsning
Ulrich Theopold
P232 fr 13:00 - 15:00

Ingen kurs angiven
MND
Christine Uhrlander
Svend Pedersen (fjärrmötesrum) fr 13:00 - 15:00

Ekologi I
BL4019 Institutionen för biologisk grundutbildning Studiebesök
John Fitzpatrick Alla
P224 fr 13:00 - 16:00

Självständigt arbete i molekylärbiologi
BL6004 Institutionen för biologisk grundutbildning Föreläsning
Cecilia Kullberg
P216 fr 13:00 - 15:00

Ingen kurs angiven
MND
E250 fr 13:00 - 15:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för biokemi och biofysik
Dan Sjöstrand
K317, Stora Konferensrummet fr 13:00 - 15:00

Organisk kemi II
KO3005 Institutionen för organisk kemi Omtentamen
A-grupper
KÖL-K433 fr 13:00 - 18:00

Matematik och lärande för grundlärare årskurs 4-6 II: Geometri
UM4041 MND Seminarium
Ola Palm Grupp 1 UM4041
E276 fr 13:00 - 15:00

Tolkning – kandidatkurs
TTA480 Tolk- och översättarinstitutet Skrivarstuga
Cecilia Alvstad
Distansundervisning – se Athena fr 13:00 - 16:00

Sexualitetens kulturhistoria
ETG700 Etnologi Studiebesök
Maria Bäckman Grupp 2
Distansundervisning – se Athena fr 13:00 - 15:00

Engelska II inom Ämneslärarprogrammet
ENGEL2 Engelska institutionen Grupparbete
Spela Mezek Eng II gr3
Distansundervisning – se Athena fr 13:00 - 15:00

Engelska II
ENGE02 Engelska institutionen Grupparbete
Caroline Gentens Eng II gr1
Distansundervisning – se Athena fr 13:00 - 15:00

Genus i socialt arbete
SU7240 Institutionen för socialt arbete Föreläsning
Maria Andersson Vogel
Distansundervisning – se Athena fr 13:00 - 16:00

Den svenska modellen: Utmaningar för det sociala arbetet med social exkludering
SU8255 Institutionen för socialt arbete Seminarium
Thomas Öhlund
Distansundervisning – se Athena fr 13:00 - 16:00

Grundläggande utbildning i psykoterapi
SU7249 Institutionen för socialt arbete Grupparbete
Lena Cederlund
Distansundervisning – se Athena fr 13:00 - 16:00

Ämnesdidaktik, läroplansteori och bedömning för förskoleklass och grundskolan årskurs 1-3
US150G Språkdidaktik Föreläsning
Per Blomqvist US150G-Alla
Distansundervisning – se Athena fr 13:00 - 15:00

Skolan i samhället
UCG34K Språkdidaktik Seminarium
Olle Fritzell UCG34K-svenska grupp 1
Distansundervisning – se Athena fr 13:00 - 16:00

Franska II
FR230B Franska På distans via Zoom
Hans Färnlöf Franska II dag
Distansundervisning – se Athena fr 13:00 - 15:00

Socialt arbete 4: Vetenskapliga perspektiv
SU4H18 Institutionen för socialt arbete Föreläsning
Francesca Östberg S4A
Distansundervisning – se Athena fr 13:00 - 15:00

Socialt arbete 3: Forskningsmetoder
SU3H18 Institutionen för socialt arbete Seminarium
Devin Rexvid S3B
Distansundervisning – se Athena fr 13:00 - 16:00

Engelska II inom Ämneslärarprogrammet
ENGEL2 Engelska institutionen Grupparbete
Josep Soler Carbonell Eng II gr5
Distansundervisning – se Athena fr 13:00 - 15:00

Språkbedömning ur olika teoretiska perspektiv
US534F Språkdidaktik Seminarium
Birgitta Fröjdendahl
Distansundervisning – se Athena fr 13:00 - 16:00

Försäkringsredovisning
MT7035 Matematisk statistik och försäkringsmatematik Föreläsning
Kristofer Lindensjö
Sal 14 fr 13:15 - 16:00

Biogeokemiska kretslopp
MO7013 Meteorologiska institutionen (MISU) Föreläsning
Per Holmlund
C609 Rossbysalen fr 13:15 - 15:00

Klimat och atmosfärens cirkulation
MO4001 Meteorologiska institutionen (MISU) Tentamensgenomgång
Frida Bender
C619 Bolinsalen fr 13:15 - 15:00

Historia II. Fördjupningsstudier, att forska om historia samt uppsats
HI2001 Historiska institutionen Seminarium
Elisabeth Elgán U3
D220 fr 13:30 - 15:00

Ingen kurs angiven
Institutionen för biokemi och biofysik
Friederike Allgöwer
Konferensrum M414 fr 13:45 - 15:45

Ingen kurs angiven
Romanska och klassiska institutionen
C585 fr 14:00 - 16:00

Ingen kurs angiven
Språkstudion
E231, Språkparken fr 14:00 - 15:00

Sociologi II
SOA200 Sociologiska institutionen Seminarium
Kvant II C
F320 fr 14:00 - 16:00

Performativitet, genus och kropp på scen
TVPERF Teatervetenskap Seminarium
Dirk Gindt
Rum 509 fr 14:00 - 17:00

Ingen kurs angiven
Italienska
C512 fr 14:00 - 16:00

Koreanska II
JKB221 Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier Omtentamen
Erika Porander
Distansundervisning – se Athena fr 14:00 - 17:45

Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder
KG2304 Kulturgeografiska institutionen Laboration
Louisa Vogiazides 5
Distansundervisning – se Athena fr 14:00 - 15:45

Ingen kurs angiven
Statistiska institutionen
B705 fr 14:30 - 20:30

Speciallärarens yrkesspecifika kompetenser, specialisering mot språk, läs- och skrivutveckling
UQ2SPR Specialpedagogiska institutionen Studentarbetslag
Alla
Distansundervisning – se Athena fr 14:30 - 16:00

Matematik II - Algebra och kombinatorik
MM5013 Matematik Övning
Sal 15 fr 14:45 - 16:30

Matematik III - Logik
MM5024 Matematik Övning
Sal 35 fr 14:45 - 15:30

Medie- och kommunikationsvetenskap - kandidatkurs
MK3014 Enheten för journalistik medier och kommunikation JMK Handledning
Seminarierum 2 (Garnisonen) fr 15:00 - 17:00

Grundläggande statistik för ekonomer
STE101 Statistiska institutionen Dataövningar
Grupp 8
B319 fr 15:00 - 17:00

Processrätt
JU212L Juridiska institutionen Caseseminarier
Katrin Lainpelto Grupp 17
Lexlab 2 fr 15:00 - 16:00

Litteraturvetenskap I
LVGN01 Litteraturvetenskap Undervisning
Per Stam Grupp A
Sal 144 fr 15:00 - 17:00

Ingen kurs angiven
Resursrum 163 fr 15:00 - 22:00

Undervisning och utveckling
UM8033 MND Seminarium
Jenny Olander
E248 fr 15:00 - 16:00

Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning för grundlärare årskurs 4-6
UM7104 MND Seminarium
Inger Ridderlind UM7104-Grupp 2
E262 fr 15:15 - 17:15

Ingen kurs angiven
Institutionen för organisk kemi
Davide Di Francesco
A603 fr 16:30 - 17:30

Ingen kurs angiven
Tentamen-och undervisningsservice
Hörsal 3 fr 17:00 - 21:00